Veckans ord

Veckans ord 

Varje tisdag kommer jag att lägga upp ett ord eller uttryck och förklara dess betydelse och, om den är särskilt intressant, dess historia. Det kan vara knutet till kreativt skrivande eller helt enkelt vara ett intressant ord som jag vill lyfta fram.


Detta ord är förvisso en homonym, men jag kommer bara att fokusera på en av betydelserna. En klassresa kan innebära att en skolklass åker på en resa, men den kan också innebära att en individ gör en resa (vanligtvis uppåt) mellan sociala klasser.

LKG-spalt står för Läpp-/Käk-/Gomspalt och är en är en av de vanligaste missbildningarna. I äldre texter och i dagligt tal kan den omnämnas som harmynthet. Den upptäcks antingen vid ultraljudsundersökningar eller vid födseln. Spalten uppstår på grund av att ansiktet inte vuxit ihop hela vägen under utvecklingen, så att antingen överläppen, käken,...

Jag har i flera inlägg här på bloggen gett tips för hur man kan undvika melodramatik, men det slog mig häromsistens att jag aldrig har gett en definition av det ökända begreppet. Det ändrar vi på idag!

Var och en som har blivit undervisad i det svenska språket har hört talas om liknelser som en tvåäggstvilling till metaforen, ett annat stilistiskt begrepp som jag har skrivit ett inlägg om. Idag skulle jag vilja skriva lite mer utförligt om vad en liknelse (eller metafor) kan göra för en prosatext. Om du känner igen radarparet kanske du också...

Intressant nog handlar uttrycket att monarkers blod är blått inte om blodets färg. Människans blod är och förblir rött, oavsett om man blir krönt eller inte. Varför skulle det då vara värt att påstå att ens blod har en annan färg? Tänk på hur häxor i vissa folksagor påstås ha grönt blod i ådrorna; då är en avvikande blodfärg minsann...

I veckans avsnitt av Karl Fredrik på Österlen som sändes av TV4 fick man se programledaren och floristen Karl Fredrik göra blomsteruppsättningar på så kallade blomsterfakirer och jag, som aldrig har hört begreppet blomsterfakir, blev förtjust, men också lite förvirrad. Vad har fakirer med blomster att göra?

Konceptet Yin och Yang har fått sitt namn av de kinesiska orden för skuggsida (yin) och solsida (yang) och symboliserar de två krafter som konkurrerar om, och skapar balans i, universum. Det finns alltid lite Yin i Yang och Yang innehåller alltid en smula Yin. Därav symbolen; det går inte att dra en rät linje mellan...

Juxtaposition är en form av kontrastering där man placerar två objekt, personer, koncept, händelser eller dylikt bredvid varandra för att demonstrera deras likheter eller olikheter. Vanligen tänker man på de två saker som står i juxtaposition till varandra som motsatser eller åtminstone så drastiskt olika att kontrasten fångar publikens intresse.

Precis som de flesta andra ord som slutar på -äng kommer ordet gamäng från franska. Gamin är den ursprungliga formen och ordet syftar på en typ av person snarare än ett föremål eller företeelse. En gamäng är skämtare, eller en slyngel; alltså en ung (manlig) person vars främsta egenskaper är en brist på intresse för regler, lagar och andras...