Veckans ord

Veckans ord 

Varje tisdag kommer jag att lägga upp ett ord eller uttryck och förklara dess betydelse och, om den är särskilt intressant, dess historia. Det kan vara knutet till kreativt skrivande eller helt enkelt vara ett intressant ord som jag vill lyfta fram.


ERP står för Enterprise Resource Planning (ungefär: resursplanering för företag). Begreppet syftar på ett program som har konstruerats för att hantera ett företags bokföring, inköp, projektledning, leveranskedjor, med mera. En komplett ERP-uppsättning hjälper också till att planera, budgetera, förutsäga och rapportera en organisations ekonomiska...

Häromsistens trillade jag ner i ett kaninhål genom att börja läsa om fluorescenta stenar. Då upptäckte jag ett för mig tidigare okänt instrument: flourimetern. En fluorimeter används för att mäta fluorescens, det vill säga förmågan hos ett ämne att absorbera ljus vid en viss våglängd och utstråla ljus vid en längre våglängd. Det utstrålade ljuset...

Ett tema är ett övergripande koncept som inkorporerar och bygger samman olika idéer, händelser eller element i ett visst, oftast konstnärligt, sammanhang. Det utgör en röd tråd som ger ett verk struktur och mening. I ett visuellt konstverk kan en färgskala utgöra ett tema. Ett exempel är Venus födelse av Sandro Botticelli, där endast...

Julen är i stort sett här, så låt oss titta i bakspegeln på varifrån ordet kommer! Jul är av nordisk och germansk härkomst. Ordet kan spåras till det fornnordiska ordet jól eller det forngermanska ordet jehwla. Båda orden refererade till en hednisk fest till vintersolståndets eller vinterblotets ära, under december månad. Man firade att...

Oligopol (av grekiska oligo (få) och polein (sälja)) är en marknadsstruktur som vi ofta interagerar med, men som inte är lika allmänt omtalad som den fria marknaden eller monopolmarknader. Oligopol innebär att en bransch domineras av få och ofta stora företag. Till skillnad från monopolet har oligopolet en viss konkurrens mellan sina parter och...

För ett bra tag sedan skrev jag om den röda tråden, även känd som Ariadnes tråd, som enligt grekisk mytologi tillät Theseus att hitta vägen ut ur en labyrint efter att han hade tagit sig igenom den för att döda minotauren. Då var det fråga om Ariadnes garn; nu är det fråga om Theseus skepp.

Ouroboros (av grekiskans oura; svans, samt boros; ätande/förtärande) är symbolen av en orm eller drake som äter sin egen svans. Den står att finna inom flera mytologier, däribland den nordiska asatron, där midgårdsormen slingrar sig runt världen och biter sig själv i svansen. Även de antika egyptierna och alkemisterna använde ouroborossymbolen...

Midgårdsormen, som även går under namnet Jörmungandr, kan vara en av de mest berömda varelserna i den nordiska mytologin. Den beskrivs som en enorm orm eller drake och ett av jätten Lokes tre barn. Midgårdsormens mor är enligt legenden Angrboða, och dess syskon är varulven Fenrisulven och dödsgudinnan Hel.

Ordet avtal får många människor att tänka på ett dokument med villkor som två parter signerar, men det är långt ifrån det enda ett avtal kan vara. Ett avtal definieras enligt lag som en rättsligt bindande överenskommelser mellan två parter om deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Skapa din hemsida gratis!