Veckans ord

Veckans ord 

Varje tisdag kommer jag att lägga upp ett ord eller uttryck och förklara dess betydelse och, om den är särskilt intressant, dess historia. Det kan vara knutet till kreativt skrivande eller helt enkelt vara ett intressant ord som jag vill lyfta fram.


I veckans avsnitt av Karl Fredrik på Österlen som sändes av TV4 fick man se programledaren och floristen Karl Fredrik göra blomsteruppsättningar på så kallade blomsterfakirer och jag, som aldrig har hört begreppet blomsterfakir, blev förtjust, men också lite förvirrad. Vad har fakirer med blomster att göra?

Konceptet Yin och Yang har fått sitt namn av de kinesiska orden för skuggsida (yin) och solsida (yang) och symboliserar de två krafter som konkurrerar om, och skapar balans i, universum. Det finns alltid lite Yin i Yang och Yang innehåller alltid en smula Yin. Därav symbolen; det går inte att dra en rät linje mellan...

Juxtaposition är en form av kontrastering där man placerar två objekt, personer, koncept, händelser eller dylikt bredvid varandra för att demonstrera deras likheter eller olikheter. Vanligen tänker man på de två saker som står i juxtaposition till varandra som motsatser eller åtminstone så drastiskt olika att kontrasten fångar publikens intresse.

Precis som de flesta andra ord som slutar på -äng kommer ordet gamäng från franska. Gamin är den ursprungliga formen och ordet syftar på en typ av person snarare än ett föremål eller företeelse. En gamäng är skämtare, eller en slyngel; alltså en ung (manlig) person vars främsta egenskaper är en brist på intresse för regler, lagar och andras...

Jag kan knappast tro att jag inte har skrivit ett inlägg om det här ordet tidigare, för det passar denna blogg som hand i handske. Belletrist är en sammandragning av belles (vackra) och lettres (ord). Belletristik betyder alltså skönlitteratur, och en belletrist är någon som skriver skönlitteratur.

Kommunionen är en ritual inom den katolska kyrkan som ungefär motsvarar den protestantiska nattvarden. Den utgörs av att kommunikanten mottar Kristi kropp (oblaten) och blod (vinet) under mässan. Detta kan kommunikanten göra stående eller knäböjande; viktigast är att han eller hon säger "Amen" när prästen benämner oblaten som Kristi kropp och vinet...

Ett lackmustest kan innebära två saker. Uttrycket kommer ursprungligen från kemins värld, där man använder sig av lackmuspapper för att avgöra en vätskas PH-värde. Ju surare vätskan är, desto rödare färg ger ämnet lackmus ifrån sig. Om vätskan däremot är basisk, eller alkalisk, färgas papperet blått.

En trop är en litterär figur eller ett litterärt mönster. Den kan vara en viss typ av händelse eller situation, en viss sorts relation mellan karaktärer, en särskild typ av karaktär eller ett visst fenomen. För att någonting skall räknas som en trop bör den vara så pass vanligt förekommande att den är igenkännlig för en stor mängd författare eller...

Mary Sue är namnet på en "perfekt" fiktiv kvinnlig karaktär. Den manliga motsvarigheten kallas ibland för Gary Stu, ibland för Marty Stu, men den som gav denna trop (nästa veckas ord!) sitt namn var karaktären Mary Sue från A Trekkies Tale, ett stycke Star Trek-fanfiction som publicerades år 1973.

Detta är ett av de begrepp som jag måste känna till inför min tenta i övermorgon så nu använder jag min blogg som ytterligare ett sätt att öva.