Veckans ord

Veckans ord 

Varje tisdag kommer jag att lägga upp ett ord eller uttryck och förklara dess betydelse och, om den är särskilt intressant, dess historia. Det kan vara knutet till kreativt skrivande eller helt enkelt vara ett intressant ord som jag vill lyfta fram.


Jag beklagar att jag skriver om ett så torrt ekonomiskt begrepp veckan efter att ha skrivit om något så klickvänligt som sexmästare, men jag skall skriva en tenta om företagsekonomi denna vecka så det här är vad jag för tillfället har på hjärnan.

Första gången jag hörde ordet sexmästare tolkade jag det som att det syftade på en person som var känd för sina framgångar i sänghalmen, vilket förbluffade mig eftersom mannen jag först hörde säga ordet sade att det var vad han arbetade med. Men det är inte den typen av sex som menas utan snarare fest, jämför svensexa; en mans...

Om du ser den här rubriken tänker du kanske: men alla vet vad bibeln är! Det är en klassiker, en bästsäljare; varför skriva ett veckans ord om världens mest inflytelserika bok?

Heterokromi, eller irisheterokromi är ett medicinskt tillstånd (för jag tycks inte kunna hålla mig undan medicinska termer här på bloggen) som ger en varelse olikfärgade ögon. Vid fullständig heterokromi har individen ifråga helt olika färg på ögonen, till exempel ett grönt och ett brunt. Vid partiell eller sektionell heterokromi är det bara en del...

Förra veckans ord var faksimil, och denna vecka följer jag upp det med den utlovade förklaringen av telefax. Sista ledet i det ordet, "fax", är en förkortning av faksimil, så jag rekommenderar att du läser det inlägget först om du ännu inte har gjort det.

Begreppet faksimil härstammar från de latinska orden fac simile, som i sin tur är böjningar av orden facere, "göra", och similis, "lik", "snarlik". Fritt översatt är en faksimil alltså något likgjort, eller vad vi på svenska skulle kunna kalla en kopia. Men det är ingen direkt synonym.

William av Ockham hette en franciskanermunk och filosof som levde i skiftet 1200-1300-tal. Han är mest känd för den vetenskapliga princip om enkelhet, som har fått namn efter hans rakkniv. Han lär ha dragit följande liknelse för sina lärlingar: om jag rakar av mig mitt skägg kommer ni att se mitt ansikte drag för drag. Poängen med det uttalandet...

Intersexualitet är ett paraplybegrepp för människor som biologiskt och anatomiskt faller emellan manligt och kvinnligt. Ordet betyder i sig mellan kön. I förra veckans ord skrev jag om Klinefelters syndrom, som utgör en form av intersexualitet, nämligen att kromosomuppsättningen hos en person som klassas som man är atypisk. Vanligen innebär det att...

Klinefelters syndrom, som jag nämnde i förra veckans skrivtips, är en viss kromosomavvikelse som uppstår hos män, även om syndromet egentligen är en form av intersexualitet (nästa veckas ord!). Vanligen föds vi människor med två könskromosomer; XX för kvinnor och XY för män. För dem som föds med Klinefelters syndrom ser det däremot annorlunda ut.

Det är vanligt att förväxla ateism med en avsaknad av religion, men det är inte helt korrekt. Det finns nämligen flera ateistiska religioner. Ordet ateism är en kombination av prefixet a, som är en negation, och begreppet teism, "gudstro". En ateist är en person som inte tror på någon gudomlig kraft, och en ateistisk religion är en religion...