Veckans ord

Veckans ord 

Varje tisdag kommer jag att lägga upp ett ord eller uttryck och förklara dess betydelse och, om den är särskilt intressant, dess historia. Det kan vara knutet till kreativt skrivande eller helt enkelt vara ett intressant ord som jag vill lyfta fram.


Vi har talat om akronymen, homonymen och aptonymen och nu är det dags för den högt älskade pseudonymen! Förledet pseudo innebär falsk, imiterande eller oegentligt. Det kanske inte låter så tilltalande, men en pseudonym är helt enkelt ett alias, alltså ett namn som representerar sin ägare i ett sammanhang men inte i allmänhet. Många författare...

Det yngre indelningsverket är den rekryteringsform till svenska armén som faktiskt kallades för ett indelningsverk när det var verksamt, till skillnad från det som idag kallas för det "äldre indelningsverket", som jag skrev om i förra veckan. Indelningsverket grundades år 1862 av kung Karl XI.

I förra veckans ord skrev jag att jag skulle berätta om indelningsverket idag, men så visade det sig att det jag trodde att begreppet syftade på; den organisation som gav upphov till soldattorpen, var det yngre indelningsverket och att det faktiskt fanns en äldre föregångare som bland historiker går under namnet äldre indelningsverket, även om det...

Jag har hört många missuppfattningar om ordet torp, bland annat att det syftar på de klassiskt svenska röda små husen med vita knutar (vilket är helt fel), men förvirringen är inte överraskande med tanke på ordets historia. Under medeltiden syftade det på en gård som var självständig men stod på mark som ägdes av en by. Under 1500-talet gled...

Livegenskap är en form av slaveri som länge var vanligt förekommande i Europa från och med senmedeltiden till och med upplysningen och industrialiseringen. Det syftade till att binda bönder vid sin jord och därmed vid markägaren, som också de facto blev deras ägare. Livegna (direktöversättning av tyska leibeigene) bönder var tvungna att bo kvar på...

Epilepsi omtalas ofta som en sjukdom, men det är egentligen ett paraplybegrepp för en grupp av i viss mån ärftliga symtom, så kallade anfall, som uppstår när hjärnans nervceller är hyperaktiva. Dessa anfall kan uppstå antingen bara en handfull gånger under ens liv, eller rentav flera gånger dagligen, och faller under några olika kategorier,...

Patologi (från grekiska pathos; "lidande", och logi; "lära" eller "vetenskap") betyder kort och gott läran om sjukdomar. Detta inbegriper sjukdomars orsaker, utveckling och konsekvenser, t.ex. i form av följdsjukdomar eller ärr. Patologin har underkategorier i form av bland annat psykopatologi; läran om psykiska sjukdomar.

En akronym är en förkortning som utgörs av begynnelsebokstäverna i namn eller andra ordkombinationer. Det är inte detsamma som förkortningar som bara utgörs av de första få bokstäverna i ett ord. Till exempel är "OSA" (Om Svar Anhålles) en akronym, eftersom den bara utgörs av begynnelsebokstäverna i orden som ingår, medan "Obs" (Observera) inte är...

Plast är ett paraplybegrepp för polymerer av både biologiska och syntetiska material. De biologiska tillverkas bland annat av gummiträd medan de numera vanligare syntetiska plasterna ofta tillverkas av gas eller olja. Även mineral och kol kan användas för att framställa plast. Majoriteten plast tillverkas oftast av någon variant av petroleum.

Ordet plexiglas låter som en hårdare, starkare typ av glas - åtminstone var det så som jag först tolkade det. Men tji fick jag, för plexiglas är i själva verket ett varumärkesnamn för akrylplast eller polymetylmetakrylat (PMMA), en handelsvara som blev kommersiellt tillgänglig år 1936. Det uppfanns oavsiktligt av Otto Röhm (grundare av Röhm och...

Skapa din hemsida gratis!