Veckans ord

Veckans ord 

Varje tisdag kommer jag att lägga upp ett ord eller uttryck och förklara dess betydelse och, om den är särskilt intressant, dess historia. Det kan vara knutet till kreativt skrivande eller helt enkelt vara ett intressant ord som jag vill lyfta fram.


Om du har arbetat med lagerverksamhet, import, export eller vilken annan typ av varuhantering som helst, känner du säkert till Europapallen, även kallad EU-pallen, EUR-pallen eller EPAL. Den är en standardiserad lastbärare som används i hela EU.

Du kan ibland höra någon säga, med viss irritation: "om jag kan få en syl i vädret så skulle jag vilja säga X". Jag använder själv ofta det uttrycket, men hade under lång tid ingen aning om varifrån det kommer.

Kurbits är en typ av målat mönster som härstammar från Sverige, närmare bestämt från Dalarna. Stilen är flera hundra år gammal, och har utvecklats och förändrats så att det är osäkert när den uppstod. Den kännetecknas av djärva, kurviga växtmotiv; ofta i kraftiga färger som rött, grönt och gult. Ofta inkluderar motiven blommor, blad och rankor i...

I min oskyldiga barndom (det vill säga när jag upplevde de leriga, ljumma skånska vintrarna istället för den isande svenska klassikern) var broddar något som mindre lyckligt lottade släktingar berättade att de behövde ta fram i början av vintern. Jag visste inte riktigt vad det var för något, tills jag själv upplevde först den nordtyska och sedan...

För länge sedan skrev jag om antropomorfism, det vill säga när man ger icke mänskliga varelser eller föremål mänskliga drag. Ett berömt – eller om man så vill ökänt – exempel är den orm som enligt Bibeln lockade Eva att smaka kunskapens frukt i Edens lustgård. De mänskliga dragen är i detta fall talet och förtappelsen.

ERP står för Enterprise Resource Planning (ungefär: resursplanering för företag). Begreppet syftar på ett program som har konstruerats för att hantera ett företags bokföring, inköp, projektledning, leveranskedjor, med mera. En komplett ERP-uppsättning hjälper också till att planera, budgetera, förutsäga och rapportera en organisations ekonomiska...

Häromsistens trillade jag ner i ett kaninhål genom att börja läsa om fluorescenta stenar. Då upptäckte jag ett för mig tidigare okänt instrument: flourimetern. En fluorimeter används för att mäta fluorescens, det vill säga förmågan hos ett ämne att absorbera ljus vid en viss våglängd och utstråla ljus vid en längre våglängd. Det utstrålade ljuset...

Ett tema är ett övergripande koncept som inkorporerar och bygger samman olika idéer, händelser eller element i ett visst, oftast konstnärligt, sammanhang. Det utgör en röd tråd som ger ett verk struktur och mening. I ett visuellt konstverk kan en färgskala utgöra ett tema. Ett exempel är Venus födelse av Sandro Botticelli, där endast...

Julen är i stort sett här, så låt oss titta i bakspegeln på varifrån ordet kommer! Jul är av nordisk och germansk härkomst. Ordet kan spåras till det fornnordiska ordet jól eller det forngermanska ordet jehwla. Båda orden refererade till en hednisk fest till vintersolståndets eller vinterblotets ära, under december månad. Man firade att...

Skapa din hemsida gratis!