Veckans ord

Veckans ord 

Varje tisdag kommer jag att lägga upp ett ord eller uttryck och förklara dess betydelse och, om den är särskilt intressant, dess historia. Det kan vara knutet till kreativt skrivande eller helt enkelt vara ett intressant ord som jag vill lyfta fram.


Epilepsi omtalas ofta som en sjukdom, men det är egentligen ett paraplybegrepp för en grupp av i viss mån ärftliga symtom, så kallade anfall, som uppstår när hjärnans nervceller är hyperaktiva. Dessa anfall kan uppstå antingen bara en handfull gånger under ens liv, eller rentav flera gånger dagligen, och faller under några olika kategorier,...

Patologi (från grekiska pathos; "lidande", och logi; "lära" eller "vetenskap") betyder kort och gott läran om sjukdomar. Detta inbegriper sjukdomars orsaker, utveckling och konsekvenser, t.ex. i form av följdsjukdomar eller ärr. Patologin har underkategorier i form av bland annat psykopatologi; läran om psykiska sjukdomar.

En akronym är en förkortning som utgörs av begynnelsebokstäverna i namn eller andra ordkombinationer. Det är inte detsamma som förkortningar som bara utgörs av de första få bokstäverna i ett ord. Till exempel är "OSA" (Om Svar Anhålles) en akronym, eftersom den bara utgörs av begynnelsebokstäverna i orden som ingår, medan "OBS" (OBServera) inte är...

Plast är ett paraplybegrepp för polymerer av både biologiska och syntetiska material. De biologiska tillverkas bland annat av gummiträd medan de numera vanligare syntetiska plasterna ofta tillverkas av gas eller olja. Även mineral och kol kan användas för att framställa plast. Majoriteten plast tillverkas oftast av någon variant av petroleum.

Ordet plexiglas låter som en hårdare, starkare typ av glas - åtminstone var det så som jag först tolkade det. Men tji fick jag, för plexiglas är i själva verket ett varumärkesnamn för akrylplast eller polymetylmetakrylat (PMMA), en handelsvara som blev kommersiellt tillgänglig år 1936. Det uppfanns oavsiktligt av Otto Röhm (grundare av Röhm och...

En truism är ett uttalande som är så uppenbart och allmänt accepterat som sant (jfr true) att det är ointressant eller överflödigt. Ett exempel är någon variant av att "mod är granne med dumdristighet". Visst finns det folk som skulle argumentera för att konceptet dumdristighet är olikt konceptet mod, framför allt på en moralisk nivå, men det är...

En MacGuffin är en trop som ofta kan återfinnas i genrerna science fiction och fantasy, men uppstår i andra genrer också. Den är ett objekt eller i sällsynta fall en person som fungerar som katalysator för en given berättelses huvudpersoner genom att vara unik eller mycket sällsynt, extraordinärt värdefull eller kraftfull, samt genom att riskera...

Synergi eller synergism är ett begrepp som används inom både biologi och ekonomi. Ordet härstammar från grekiska syn = samman, och ergon = arbete, och betyder alltså samarbete. Det betyder att effekten av samarbetet är större än summan av dess delar.

Att jag tycker att språk är spännande är ingen nyhet för den som har läst flera inlägg på den här bloggen. Inte heller borde det komma som en överraskning att jag ogillar hur dålig koll många verkar ha på sitt modersmål. I denna veckas ord kommer jag därför att förklara det som alla av mig kända språk bygger på: satser...

Begreppet Pandoras ask härstammar från grekisk mytologi och som alla andra historier därifrån är den väldigt komplex och börjar med att Zeus gjorde något olämpligt. Men för att börja från början - låt oss titta på Prometheus, som fick för sig att skapa mänskligheten. Zeus ville straffa denna skapelse och gav därför eldens skapare...

Skapa din hemsida gratis!