Veckans ord

Veckans ord 

Varje tisdag kommer jag att lägga upp ett ord eller uttryck och förklara dess betydelse och, om den är särskilt intressant, dess historia. Det kan vara knutet till kreativt skrivande eller helt enkelt vara ett intressant ord som jag vill lyfta fram.


Klinefelters syndrom, som jag nämnde i förra veckans skrivtips, är en viss kromosomavvikelse som uppstår hos män, även om syndromet egentligen är en form av intersexualitet (nästa veckas ord!). Vanligen föds vi människor med två könskromosomer; XX för kvinnor och XY för män. För dem som föds med Klinefelters syndrom ser det däremot annorlunda ut.

Det är vanligt att förväxla ateism med en avsaknad av religion, men det är inte helt korrekt. Det finns nämligen flera ateistiska religioner. Ordet ateism är en kombination av prefixet a, som är en negation, och begreppet teism, "gudstro". En ateist är en person som inte tror på någon gudomlig kraft, och en ateistisk religion är en religion...

I likhet med det mesta annat som handlar om biologi härstammar begreppet omnivor från latinet. Omni betyder "allt/alla/all-" medan vorus är en avledning från vorare, som betyder "sluka". En omnivor är således en allätare. Det innebär emellertid inte att en omnivor äter precis allt - inga varelser livnär sig på granit eller arsenik - utan att den...


Den finns i oändliga varianter, varav den enklaste går ut på att man helt enkelt gör en marängbotten, brer vispad grädde över och avslutar med ens föredragna bär och frukter. Så varifrån kommer det frapperande ryskklingande namnet om tårtan är australisk eller ny zeeländsk?

I förra veckans ord citerade jag den svenske poeten Erik Axel Karlfeldt som ansåg fjärdingsmannen vara ett av de fula F:en. (I och för sig var flickan var det fjärde fula F:et, så ta inte hans omdöme på för stort allvar! Men dikten är i alla fall underhållande.) Fjärdingsman är, precis som mästerman, en titel på ett yrke som inte...

En mästare vet de flesta vad det är. Det är någon som besitter framstående kunskap eller färdigheter inom ett visst område. Genom historien har det funnits titlar i stil med murarmästare - en högt utbildad murare - och bagarmästare, och under medeltiden användes mästerman som benämningen på en köpman som drev eget. Men idag tänkte jag skriva om den...

Begreppet sisyfosarbete går att härleda till Sisyfos, som enligt grekisk mytologi var kung av Korint, och som också anses ha varit dess grundare. När den grekiske guden Zeus hade gjort vad han alltid gör enligt legenden (rövat bort en ung, vacker kvinna, denna gång nymfen Egina) såg Sisyfos det och skvallrade för flodguden Asopos, Eginas far. Zeus...

Oxymoronet är en stilfigur, och som de flesta gamla stilgrepp kommer benämningen från grekiskan. Oxys betyder skarpsinnigt, klyftigt medan moros betyder dumt, enfaldigt, slött. Ledtråden till vad ett oxymoron är ligger alltså i själva namnet; det är en självmotsägelse. Detta innebär att själva ordet oxymoron självt är en oxymoron ... hm. Vilket...

En fabel är en fiktiv, oftast kort, berättelse som bygger på antropomorfism, vilket jag beskrev i detta inlägg som jag skulle rekommendera att du läser först. Kortfattat innebär antropomorfism att icke mänskliga varelser eller ting ges mänskliga egenskaper. I fabler är det specifikt djur som förmänskligas och utgör majoriteten av, eller alla,...

Dela den här sidan med någon om du känner igen följande citat från Disneys Djungelboken: "Var glad och nöjd, för vet du vad: en björntjänst gör ju ingen glad..." och så vidare. Som liten trodde jag att det bara var en ordlek eftersom karaktären som sjunger, Baloo, är en björn. Men icke!