Veckans ord

Veckans ord 

Varje tisdag kommer jag att lägga upp ett ord eller uttryck och förklara dess betydelse och, om den är särskilt intressant, dess historia. Det kan vara knutet till kreativt skrivande eller helt enkelt vara ett intressant ord som jag vill lyfta fram.


Onomatopoetiska (säg det tre gånger snabbt!) ord är ord som härmar hur det de beskriver låter. Till exempel härmar ordet kväka det ljud som grodor ger ifrån sig, medan fnissa låter som man gör när man "snyter" ur sig ett skratt. En sak att komma ihåg är att samma ljud kan få olika onomatopoetiska tolkningar på olika språk. Kväka blir ...

Deus ex machina är latin för gud från maskinen och uppstår när ett problem som fiktiva karaktärer befinner sig i löses av att en utomstående makt eller genom att en av karaktärerna visar sig vara mycket mer kompetent än vad läsaren tidigare har fått erfara. Det kan vara en ren slump som orsakar deus ex machina, eller så...

Ett pejorativ är ett begrepp som i folkmun används nedsättande, förringande eller föraktfullt. Ett ord måste inte ha skapats i nedsättande syfte för att utvecklas till ett pejorativ; faktum är att många av de ord som vi idag intuitivt uppfattar som nedsättande först kom till stånd som neutrala beskrivningar av personer eller fenomen (t.ex. hynda,...

Vad sax idag betyder är välkänt; det är två ensidiga blad som fästes till varandra med eggen inåt under sina handtag. Det är ett gammalt ord som går att spåra långt tillbaka i flera germaniska språk, med olika stavning, till exempel seax eller saks. Det återfinns också i latinska saxum, från secare; klippa/skära.

Teodicéproblemet är ett vanligt argument inom den religiösa debatten. Såhär lyder problemet: "Om Gud är både allsmäktig och god, hur kan det då finnas ondska i världen?" Det är ett legitimt argument. Ondskas existens - oavsett vad man anser vara ont - är paradoxal om man utgår från att det finns en allsmäktig makt som är god.

Autoimmunitet innebär att ens immunförsvar attackerar den egna kroppens vävnader. Vissa av de vanligaste så kallade folksjukdomarna, till exempel diabetes typ 1 och psoriasis, är de facto autoimmuna sjukdomar. Med folksjukdomar menas sjukdomar som är så vanliga att de anses vara ett problem på en samhällsnivå.

Begreppet halmgubbe eller halmdocka hör hemma inom debatteknik - om ens där. Den kan kallas för ett logikfel om den är oavsiktlig, eller ohederlig retorik om den är avsiktlig.

Akvaponi är en viss form av odling, nämligen ett slutet kretslopp i vilket både växter och fisk odlas för konsumtion. Ett slutet kretslopp innebär att den näring och det vatten som används i odlingen cirkulerar till andra delar av odlingen utan att släppas ut i omgivningen, samtidigt som så lite som möjligt tillförs utifrån. I en akvaponisk odling...

Jag beklagar att jag skriver om ett så torrt ekonomiskt begrepp veckan efter att ha skrivit om något så klickvänligt som sexmästare, men jag skall skriva en tenta om företagsekonomi denna vecka så det här är vad jag för tillfället har på hjärnan.

Första gången jag hörde ordet sexmästare tolkade jag det som att det syftade på en person som var känd för sina framgångar i sänghalmen, vilket förbluffade mig eftersom mannen jag först hörde säga ordet sade att det var vad han arbetade med. Men det är inte den typen av sex som menas utan snarare fest, jämför svensexa; en mans...