Diskussioner om skrivande

Diskussioner

 I denna flik kommer jag att skriva inlägg där jag diskuterar olika faktorer av kreativt skrivande. Det kan handla om stil, innehåll eller process.


Jag gör mig ofta lustig över hur sex och våld ofta används för shock value i såväl böcker som på film och TV utan att faktiskt illustrera något viktigt i berättelsen. Till exempel skrev jag i denna uppdatering om hur svårt det kan vara att skriva mikronoveller (mycket mycket korta berättelser) om något som inte är relaterat till...

Genreelitism hör till det jag tycker sämst om. Det går ut på att vissa läsare, kritiker och författare bestämmer sig för att en viss genre är överlägset bäst, alternativt att vissa genrer är lägre stående. Till de genrer som ofta ses ner på hör framförallt romantik, fantasy och deckare. Dela det här inlägget (så är du en ängel!) om du...

Detta är en väldigt specifik och nischad fråga, men jag har sett och hört flera författare och läsare argumentera om huruvida samtycke, närmare bestämt verbalt sådant, är nödvändigt för en sexscen mellan två eller fler personer, och jag ville kommentera den diskussionen. Först vill jag dock påpeka att jag hittills aldrig har skrivit en full...