Diskussioner om skrivande

Diskussioner

 I denna flik kommer jag att skriva inlägg där jag diskuterar olika faktorer av kreativt skrivande. Det kan handla om stil, innehåll eller process.


I mina inlägg om varför respektive hur man bör ersätta abstrakta ord med konkreta nämnde jag att jag skulle skriva en liten diskussion om i vilka sammanhang man kan använda abstrakta ord och uttryck, och detta är det inlägget. Som alltid när det gäller att bryta regler anser jag att man själv bör bedöma varje situation för sig. Om man...