Veckans ord #17 - Homonym/homofon

15.12.2020

Alla som har gått igenom högstadiet känner till synonymer; ord som har samma innebörd. Två begrepp som är mycket ovanligare är homonymer, det vill säga ord som stavas likadant men har olika betydelser, respektive homofoner, det vill säga ord som betyder olika saker fastän de låter likadant. Vissa ord är bara homofona eller bara homonyma, men det finns vissa ord som både stavas och uttalas likadant.

Ett exempel på ord som är homofona utan att vara homonyma är håv/hov. I skrift ser man skillnaden eftersom det ena stavas med å och det andra med o, men uttalet är detsamma. I vissa former skiljer sig dock orden även i uttal, till exempel bestämd form singularis (håven/hovet) samt pluralis (håvar/-na respektive hov/-en). Det är lustigt att bestämd form signularis av en håv låter likadant som bestämd form pluralis av ett hov.

Ett exempel på ett homonymt ordpar är val. Precis som i fallet med håv/hov har de olika grammatiska artiklar, men grundformen stavas likadant. Nu när jag skriver detta kommer jag att tänka på att bestämd form singularis av en vattenlevande val både stavas och låter som bestämd form pluralis av ett val mellan pest och kolera. Vilket intressant mönster!

Det var allt för denna tisdag. Nu är det bara 16 dagar kvar av året 2020, och jag tror inte att någon av oss kommer att sakna det när det är över.

Skapa din hemsida gratis!