Skrivtips

Skrivtips

Detta är fliken där jag lägger upp tips om kreativt skrivande. Det kan handla om själva processen, om tekniken eller om stilistiska knep.


I det senaste veckans ord beskrev jag fenomenet deus ex machina. Det går ut på att det som löser problemen i din berättelse inte stämmer överens med vad läsarna kan förvänta sig av din värld och dina karaktärer. För att undvika att göra sina läsare besvikna med en deus ex machina kan man göra en variant av...

Det vita rummets syndrom är en form av otydlighet eller livlöshet som drabbar ett stycke prosa när miljöerna inte beskrivs för läsaren, så att scenen lika gärna skulle kunna äga rum i ett vitt, kalt rum. Många författare har en tendens att drabbas av det vita rummets syndrom, framför allt i det första utkastet. Häromsistens insåg jag att det är...

När man skall redigera prosa finns det vissa saker som är viktiga att hålla i minnet, till exempel att göra sina beskrivningar intressanta eller att se till att de respektive karaktärernas repliker är olika varandra. Det finns ett annat stycke formalia, som jag sällan hör diskuteras inom skönlitteraturen; själva längden på meningarna. Det är...

I förra veckans skrivtips beskrev jag vad tempo innebär i skönlitteratur, nämligen hur snabbt läsaren uppfattar att handlingen framskrider, och gav tips på hur man kan sakta tempot i de scener som går för snabbt och känns för ytliga. Här kommer tvillinginlägget, nämligen hur man kan skynda på en scen som känns långsam och seg. Detta tips syftar...