Skrivtips

Skrivtips

Detta är fliken där jag lägger upp tips om kreativt skrivande. Det kan handla om själva processen, om tekniken eller om stilistiska knep.


Det var mycket länge sedan jag skrev ett inlägg om berättarperspektiv här på bloggen, så jag tänkte att det var på tiden att skriva lite om tredje person presens! Låt oss börja med en snabb definition: i detta perspektiv omnämns huvudpersonen med namn eller med pronomen han/hon eller motsvarande och verben böjs i nutid. Ta det här exemplet från en...

Det är inte ovanligt för författare att hamna i svackor då vi inte känner oss kreativa, saknar motivation, inte orkar eller hinner skriva och över huvud taget inte är vidare produktiva. Så har det varit för mig under våren. Jag har planerat mycket, framförallt för min roman, men förutom min grundliga redigering av min Törnrosa-novell (som jag skrev...

God grammatik gör inte en berättelse god, men dålig grammatik kan fördärva den. Därför är det viktigt att lära sig grundläggande grammatiska principer och tyvärr kan man ju inte beskylla den svenska skolan för att ha lärt sina elever dem.