Skrivtips

Skrivtips

Detta är fliken där jag lägger upp tips om kreativt skrivande. Det kan handla om själva processen, om tekniken eller om stilistiska knep.


Vissa berättelser är sorgliga, men ändå emotionellt tillfredsställande. Andra slutar lyckligt. Ytterligare andra är fullständigt hjärtekrossande. De sistnämnda är tragedierna. Jag har identifierat tre sätt att göra en berättelse tragisk, och alla är kopplade till berättelsens huvudperson och hans eller hennes önskan och drivkraft. Jag använder...

De senaste 6-7 veckorna har det varit svårt för mig att kunna eller orka ta mig tid att skriva. Under semestrarna har jag velat umgås med mina reskamrater och uppleva alla nya länder som vi besökte, och före, mellan och efter resorna har livet varit fullt av planering, packning, ytterligare resor och för sena kvällar och för tidiga morgnar. Mina...

Som någon som tycker om fantastikgenrerna (främst sci-fi och fantasy) är jag väldigt intresserad av världsbygge. I det ingår att utveckla kulturer och historia, och jag har utvecklat en liten hobby som har hjälpt mig att brainstorma fiktiv historia och karaktärer och som jag numera ser som träning såväl som underhållning. Det är en nischad men...

Det finns många tips ute i etern om hur man kan skriva snabbare, eller mer, eller oftare. Det finns däremot få tips för hur man behåller en god, positiv relation till en hobby som är så personlig att dess sämre perioder kan ha stor påverkan på utövaren. I det här inlägget tänker jag dela med mig av fem tips som...

Av någon anledning är jag ofta obenägen att sätta mig in i en karaktärs situation för att förstå vilka handlingar som skulle kunna vara lämpliga vid ett visst tillfälle i berättelsen. Det beror på att jag är orolig att jag skall göra karaktären för lik mig och sudda ut hans eller hennes etablerade karaktärsdrag. Den oron är inte obefogad, men...

Detta är strängt taget inte ett skrivtips, men vem försöker skriva en bok utan att själv vilja läsa? Praktiskt taget varje författare är också en läsare, och många människor vill gärna läsa mer än de gör i dagsläget. Samtidigt finns det så mycket som kan distrahera en; filmer, twitterdrama, det ständiga behovet att diska och betala räkningar, att...

Skapa din hemsida gratis!