Skrivtips

Skrivtips

Detta är fliken där jag lägger upp tips om kreativt skrivande. Det kan handla om själva processen, om tekniken eller om stilistiska knep.


Det finns vissa misstag som många författare begår. När jag identifierar tre stycken fyller jag på dem i min serie av vanliga misstag som man bör undvika när man skriver sina egna berättelser. De tidigare inläggen kan du läsa här och här!

Dialog hör till de delarna av en berättelse som jag anser mig vara bra på att skriva. Därmed inte sagt att jag inte behöver redigera den; det är mycket vanligt att jag justerar dialogen i efterhand för att den skall låta mer trovärdig. Mitt förtroende för min egen förmåga beror bland annat på att jag ofta tycker att lösningarna på...

På 1800-talet ritade den tyske författaren Gustav Freytag den s.k. dramatiska kurvan, eller Freytags pyramid, som en mall för hur berättelser byggs upp. Den är indelad i fem delar: inledningen, tilltagande konflikt, klimax, avtagande konflikt, och slutligen avslutningen.

Skapa din hemsida gratis!