Skrivtips

Skrivtips

Detta är fliken där jag lägger upp tips om kreativt skrivande. Det kan handla om själva processen, om tekniken eller om stilistiska knep.


I förra veckans skrivtips beskrev jag vad tempo innebär i skönlitteratur, nämligen hur snabbt läsaren uppfattar att handlingen framskrider, och gav tips på hur man kan sakta tempot i de scener som går för snabbt och känns för ytliga. Här kommer tvillinginlägget, nämligen hur man kan skynda på en scen som känns långsam och seg. Detta tips syftar...

Du kanske känner till begreppet tempo från musiken, och då syftar det på hur snabbt man de facto spelar. I belletristiska sammanhang handlar tempot snarare om hur snabbt eller långsamt läsaren uppfattar att handlingen rör sig. Till exempel kan man sammanfatta tre års tvångsarbete på 2 500 ord där man beskriver en typisk dag i fängelset, för...

Det var mycket länge sedan jag skrev ett inlägg om berättarperspektiv här på bloggen, så jag tänkte att det var på tiden att skriva lite om tredje person presens! Låt oss börja med en snabb definition: i detta perspektiv omnämns huvudpersonen med namn eller med pronomen han/hon eller motsvarande och verben böjs i nutid. Ta det här exemplet från en...