Skrivtips

Skrivtips

Detta är fliken där jag lägger upp tips om kreativt skrivande. Det kan handla om själva processen, om tekniken eller om stilistiska knep.


Yin och yang är ett fenomen i ostasiatisk filosofi, som var veckans ord här på bloggen för några veckor sedan. För att göra en lång historia kort innebär principen om yin och yang att även om världen (och symbolen!) är svart-vit, och alltså utgörs av motsatser, kan man inte komma ifrån att det finns lite vitt i svärtan...

I förra veckans ord förklarade jag begreppet melodramatik, och jag skulle föreslå att du läser det inlägget innan du återkommer till detta. Här kommer jag nämligen att använda mig av de två exempel på melodramatik som jag gav där för att illustrera hur melodramatik kan ta sig uttryck och vad man kan göra åt den när man upptäcker den...

Linn Jonsson är en författarvän som vann ett av läsarpriserna i Betareaders Valentine Crime-tävling och som har varit generös nog att skriva ett gästinlägg om testläsning för denna blogg. Här kommer hennes historia om hur testläsning hjälper både författaren och läsaren!