Konflikt!

Konflikt

 

Dags för den femte och avslutande delen av serien om de fyra formerna av skönlitterär konflikt! Om någon har förslag på andra serier av skrivtips, får ni gärna skicka mig ett mejl eller ett meddelande på discord.

Detta är det fjärde inlägget i min serie om de olika typerna av skönlitterär konflikt (de andra kan ni läsa här, här och här). Den mellanmänskliga konflikten är ganska självförklarande: den handlar om de konflikterna som uppstår mellan olika karaktärer i berättelsen. Konflikter uppstår mellan karaktärer när deras mål eller värderingar inte stämmer...

Detta är andra inlägget i min serie om olika former av skönlitterär konflikt. Det första inlägget innehåller en definition av konflikt i skönlitteratur samt en kortfattad genomgång av de fyra olika typerna av konflikt. Den miljömässiga konflikten utgörs av de hinder som protagonisten möter som inte har orsakats av människor, till exempel...

Från folk som studerar kreativt skrivande har jag hört att det finns tre former av konflikt i skönlitteratur: social, mellanmänsklig och intern. Jag anser dock att man borde räkna med en fjärde, nämligen miljömässig konflikt.

Skapa din hemsida gratis!