Skrivtips

Skrivtips

Detta är fliken där jag lägger upp tips om kreativt skrivande. Det kan handla om själva processen, om tekniken eller om stilistiska knep.


Dialog hör till de delarna av en berättelse som jag anser mig vara bra på att skriva. Därmed inte sagt att jag inte behöver redigera den; det är mycket vanligt att jag justerar dialogen i efterhand för att den skall låta mer trovärdig. Mitt förtroende för min egen förmåga beror bland annat på att jag ofta tycker att lösningarna på...

På 1800-talet ritade den tyske författaren Gustav Freytag den s.k. dramatiska kurvan, eller Freytags pyramid, som en mall för hur berättelser byggs upp. Den är indelad i fem delar: inledningen, tilltagande konflikt, klimax, avtagande konflikt, och slutligen avslutningen.

Vissa berättelser är sorgliga, men ändå emotionellt tillfredsställande. Andra slutar lyckligt. Ytterligare andra är fullständigt hjärtekrossande. De sistnämnda är tragedierna. Jag har identifierat tre sätt att göra en berättelse tragisk, och alla är kopplade till berättelsens huvudperson och hans eller hennes önskan och drivkraft. Jag använder...

De senaste 6-7 veckorna har det varit svårt för mig att kunna eller orka ta mig tid att skriva. Under semestrarna har jag velat umgås med mina reskamrater och uppleva alla nya länder som vi besökte, och före, mellan och efter resorna har livet varit fullt av planering, packning, ytterligare resor och för sena kvällar och för tidiga morgnar. Mina...

Som någon som tycker om fantastikgenrerna (främst sci-fi och fantasy) är jag väldigt intresserad av världsbygge. I det ingår att utveckla kulturer och historia, och jag har utvecklat en liten hobby som har hjälpt mig att brainstorma fiktiv historia och karaktärer och som jag numera ser som träning såväl som underhållning. Det är en nischad men...

Skapa din hemsida gratis!