De 4 formerna av skönlitterär konflikt

01.11.2020

Från folk som studerar kreativt skrivande har jag hört att det finns tre former av konflikt i skönlitteratur: social, mellanmänsklig och intern. Jag anser dock att man borde räkna med en fjärde, nämligen miljömässig konflikt.

I skönlitterära termer utgörs konflikt av allting som hindrar en karaktär från att nå sina mål. I detta inlägg kommer jag att förklara dessa fyra sorter, och i senare inlägg kommer jag att djupdyka i varje enskild sorts konflikt och ge tips och exempel på hur man kan inkorporera dem i varje scen, kapitel, akt och bok.

Jag vill passa på att be om ursäkt för det försenade inlägget. Jag har har varit upptagen med att flytta de senaste dagarna.

Intern konflikt

Den interna konflikten är en karaktärs konflikt med sig själv, och även om alla viktiga karaktärer i en skönlitterär text bör ha intern konflikt som är någorlunda uppenbar för läsaren, kommer man troligen att märka mest av huvudpersonens. Den interna konflikten kan utgöras av att huvudpersonen har två mål som strider mot varandra, eller att dess mål strider mot dess världsbild eller självbild.

Ibland måste den interna konflikten emellertid inte ha sin grund i ett konkret mål, utan kan handla om att huvudpersonen har två motstridiga uppfattningar om sig själv eller en annan karaktär. Det kan också bero på att dess erfarenheter börjar få huvudpersonen att ifrågasätta sin världsbild. Tillsammans med den samhälleliga konflikten är den interna konflikten den mest mångsidiga av alla.

Mellanmänsklig konflikt

Den här typen av konflikt är tämligen självförklarande. När olika karaktärer har olika mål, åsikter eller planer, eller när de helt enkelt missförstår varandra, uppstår mellanmänsklig konflikt.

Social konflikt

... är mer abstrakt än den mellanmänskliga. Den handlar om karaktärernas roll i, eller inställning till, samhället, alternativt om samhällets inställning till dem. Om någon person i din berättelse är så fattig att han eller hon måste anstränga sig dagligen för att få mat på bordet, så utgör det social konflikt, eftersom det inte handlar om relationer till andra människor utan till karaktärernas livsförhållanden. Andra former av social konflikt kan bestå av att en karaktär begår brott och måste undvika rättvisan, eller att han eller hon utsätts för diskriminering.

Miljömässig konflikt

I de teorier jag har hört talas om buntas denna typ av konflikt ihop med samhällelig sådan. Jag anser dock att det är värt att skilja dem åt. Medan samhällelig konflikt handlar om abstrakta koncept eller relationer, handlar med miljökonflikter om konkreta fysiska förutsättningar.

Några exempel kan vara att din huvudperson har bråttom till skolan och halkar på en isfläck, eller att ifrågavarande bor så långt utanför civilisationen att han eller hon är beroende av sin bil. Miljömässig konflikt kan emellertid också handla om att huvudpersonen har glömt att dricka under dagen och är för groggy för att tänka klart (eller att han eller hon drack alldeles för mycket dagen före och är för groggy för att tänka klart av den anledningen).

Håll utkik efter mina djupdykningar i respektive konflikt framöver!

Skapa din hemsida gratis!