Veckans ord

Veckans ord 

Varje tisdag kommer jag att lägga upp ett ord eller uttryck och förklara dess betydelse och, om den är särskilt intressant, dess historia. Det kan vara knutet till kreativt skrivande eller helt enkelt vara ett intressant ord som jag vill lyfta fram.


Jag kan knappast tro att jag inte har skrivit ett inlägg om det här ordet tidigare, för det passar denna blogg som hand i handske. Belletrist är en sammandragning av belles (vackra) och lettres (ord). Belletristik betyder alltså skönlitteratur, och en belletrist är någon som skriver skönlitteratur.

Kommunionen är en ritual inom den katolska kyrkan som ungefär motsvarar den protestantiska nattvarden. Den utgörs av att kommunikanten mottar Kristi kropp (oblaten) och blod (vinet) under mässan. Detta kan kommunikanten göra stående eller knäböjande; viktigast är att han eller hon säger "Amen" när prästen benämner oblaten som Kristi kropp och vinet...

Ett lackmustest kan innebära två saker. Uttrycket kommer ursprungligen från kemins värld, där man använder sig av lackmuspapper för att avgöra en vätskas PH-värde. Ju surare vätskan är, desto rödare färg ger ämnet lackmus ifrån sig. Om vätskan däremot är basisk, eller alkalisk, färgas papperet blått.

En trop är en litterär figur eller ett litterärt mönster. Den kan vara en viss typ av händelse eller situation, en viss sorts relation mellan karaktärer, en särskild typ av karaktär eller ett visst fenomen. För att någonting skall räknas som en trop bör den vara så pass vanligt förekommande att den är igenkännlig för en stor mängd författare eller...

Mary Sue är namnet på en "perfekt" fiktiv kvinnlig karaktär. Den manliga motsvarigheten kallas ibland för Gary Stu, ibland för Marty Stu, men den som gav denna trop (nästa veckas ord!) sitt namn var karaktären Mary Sue från A Trekkies Tale, ett stycke Star Trek-fanfiction som publicerades år 1973.

Detta är ett av de begrepp som jag måste känna till inför min tenta i övermorgon så nu använder jag min blogg som ytterligare ett sätt att öva.

Nej, det handlar inte om ålder, i alla fall inte som vi förstår det idag. En ungkarl kan vara 90 år gammal, och en kvinna kan gå in pension som ungmö. En ungkarl är en ogift man och en ungmö är en ogift kvinna. Det räknas dock bara om man aldrig har varit gift. Har man skilt sig är man inte längre en ungkarl eller ungmö....

Som de flesta andra uttryck som man kan hitta i de flesta europeiska språk, kommer uttrycket in spe från latinet. Det betyder ordagrant i blivande eller i vardande, men skulle för det mesta översättas som blivande.

Den dramaturgiska kurvan är välkänd inom både prosa och drama. Grundidén är att spänningen i början av ett stycke (novell, scen, pjäs, akt etcetera) är låg, eftersom läsaren inte vet något om vad som händer vem. Sedan stegras denna spänning långsamt i takt med handlingen byggs upp och publiken blir emotionellt intresserad av karaktärerna och deras...

Den röda tråden, eller Ariadnes tråd, härstammar från den grekiska mytologin, så det lär inte överraska någon att den har sitt ursprung i en kärlekshistoria. Kungens på Kreta dotter Ariadne förälskade sig i Theseus när han kom till hennes ö för att hitta och besegra minotauren. Kruxet (förutom att minotauren var väldigt farlig) var att den bodde i...