Veckans ord #132 - Theseus skepp

06.12.2023

För ett bra tag sedan skrev jag om den röda tråden, även känd som Ariadnes tråd, som enligt grekisk mytologi tillät Theseus att hitta vägen ut ur en labyrint efter att han hade tagit sig igenom den för att döda minotauren. Då var det fråga om Ariadnes garn; nu är det fråga om Theseus skepp.

Theseus seglade till Kreta med sitt skepp för att uppfylla sitt Öde ™ - att döda minotauren. Det var en varelse som ofta avbildades som en manskropp med ett tjurhuvud. Varje år offrades några unga män och kvinnor till minotauren, och Theseus reste till Kreta som ett av dessa offer. Skeppet som han använde har sedan blivit föremål för en filosofisk paradox.

Dess beståndsdelar skall, under olika omständigheter beroende på vilken variant man utgår ifrån, ha förfarits. Låt oss utgå från den variant av myten i vilken skeppet bevarades i en hamn som ett minnesmärke efter Theseus död.

Efterhand som trädet i skeppet började förfalla byttes delar av det ut till identiska delar för att bevara skeppets utseende och funktion. Den filosofiska frågan är om det fortfarande är Theseus skepp när alla delar har bytts ut. Om alla delar sitter på samma plats, ser likadana ut och fyller samma funktion, utgör de då samma skepp?

En ytterligare komplikation i paradoxen är att om de borttagna delarna används för att bygga ett annat skepp, vilket av de två skeppen är då Theseus "riktiga" skepp? Paradoxen utforskar filosofiska frågor om identitet, kontinuitet och förändring.

Det finns inget enkelt svar på paradoxen, och den har varit föremål för många filosofiska dispyter genom historien. Den illustrerar komplexa frågorna om konceptet identitet och hur vi ser på kontinuitet. Själv anser jag att det nya, identiska skeppet är en faksimil som representerar Theseus skepp men inte är det. Vad tycker du?

Sug på den karamellen, lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!