Veckans ord #52 - Faksimil

17.08.2021

Begreppet faksimil härstammar från de latinska orden fac simile, som i sin tur är böjningar av orden facere, "göra", och similis, "lik", "snarlik". Fritt översatt är en faksimil alltså något likgjort, eller vad vi på svenska skulle kunna kalla en kopia. Men det är ingen direkt synonym.

En litterär faksimil är en ny upplaga eller utgåva av en viss text, som in i minsta detalj efterliknar originalet. Det handlar inte bara om att innehållet skall vara identiskt, utan även formen. Radbrytningar, typsnitt alternativt handstil, felstavningar/feltryck, radavstånd; till och med papperskvalitet skall vara identisk mellan de båda upplagorna! Således är en faksimil en form av kopia, men en kopia är inte nödvändigtvis en faksimil.

I internetsammanhang finns ordet faksimil gömt i begreppet telefax. Telefaxen, eller faxen som den oftast kallas i folkmun, är en apparat som gör en fotokopia av ett dokument, men mer om den i nästa veckas ord!

Skapa din hemsida gratis!