Hur jag redigerade en novell som jag inte har läst på flera månader

25.06.2021

När jag hade skickat iväg en novell baserad på bröderna Grimms variant av sagan om Törnrosa öppnade jag den inte på flera månader. I detta inlägg beskrev jag hur jag fick idén, skrev novellen och redigerade den före den 06.09.2021, då jag skickade in den till Boktuggs tävling för public domain-inspirerade noveller. Det tog ett bra tag för vinnarna att utses, och jag fick mitt refuseringsbesked väldigt sent, ungefär ett halvår efter att tävlingen avslutades.

Under den tiden läste jag aldrig om novellen, helt enkelt eftersom jag inte ville upptäcka fel och brister i ett verk som för tillfället höll på att utvärderas, och när jag blev refuserad tog det mig ett tag att ta tag i novellen igen eftersom jag var upptagen, bland annat med novellen Mina bästa minnen, som jag har skrivit om här och här.

Men för omkring fem veckor sedan, i mitten av maj, bestämde jag mig för att läsa igenom min gamla novell, som då hette Törnrosa är ett vackert barn och jag var den trettonde fen. Jag är fortfarande en så pass ny författare att jag märker stor skillnad i kvalitet och i min egen stil för varje projekt jag skriver, så jag såg många brister i denna tidiga novell, även om jag tycker att den i grunden är bra.

Disclaimer: det måste inte ta fem veckor att redigera en novell. Jag har haft mycket för mig, inte varit helt frisk och inte haft möjlighet att arbeta med texten varje, eller ens varannan, dag. Så känn inte att du behöver trettio dagar på dig att redigera 8 000 ord, för det beror helt på ditt schema, din hälsa och vad du behöver fixa.

Steg 1: genomläsning och analys samt färgkodning

Som ni kan räkna ut började jag med att läsa igenom novellen från början till slut och markera de passager jag ville redigera. Novellen skrev jag i Google Docs, och jag utnyttjade överstrykningspennorna man kan använda i det programmet.

Såhär kodade jag texten:

Röd: omformulera/byt beskrivning

Gul: ändra till synonym (vid upprepningar, framförallt)

Grön: bra, men flytta till annan del av texten

Blå: utveckla/fördjupa eller lägg till (i det senare fallet kunde jag t.ex. skriva "[Lägg till: beskrivning av väder]" med blå överstrykning)

Grå: ta bort; ljusgrå: överväg att ta bort

Om jag fick en snilleblixt ändrade jag eller lade till ett ord här eller en mening där redan under denna första genomläsning, men om jag inte fick en briljant idé efter ett par sekunders funderande markerade jag med den lämpliga färgen och gick vidare i texten.

Vad jag lade märke till

Den här novellen var för tunt skriven. Jag behövde ofta utveckla beskrivningarna av både personer, gärningar och platser. Dessutom insåg jag att en mycket viktig sak händer i slutet av novellen; även om det inträffar efter berättelsens klimax är det katalysatorn för att huvudpersonen bestämmer sig för att skriva sin historia. Denna ytterst viktiga händelse hade jag sammanfattat i ett par stycken, men jag insåg att den är så viktig (bland annat förstör den en långlivad vänskap) att den absolut förtjänade en egen scen.

Steg 2: första redigeringen

Här prioriterade jag den vanligaste färgen, nämligen den röda, och redigerade nästan alla rödmarkerade passager. Ibland fixade jag ett blått, grönt eller gult stycke av texten också, men jag fokuserade på att omformulera beskrivningar. Ett par stycken som var till hälften eller till två tredjedelar rödfärgade raderade jag och skrev om totalt, medan jag faktiskt avmarkerade en eller annan mening som jag vid närmare eftertanke ville behålla. Jag var glad att jag markerade även de passager som jag var osäker på, för det tvingade mig att tänka igenom mina formuleringar.

I detta stadium markerade jag också lite fler saker som jag inte ville ändra i steg 3; lade till några blå, gula, grå eller rentav röda markeringar för mitt framtida jag. Det kan också vara värt att nämna att jag inte redigerade alla rödmarkeringar. Om jag satt och grunnade på en formulering i flera minuter utan att komma på något bättre hoppade jag över den och gick vidare för att känna att jag fick någonting gjort och inte tappa stinget.

Steg 3: andra redigeringen

Jag funderade på att skriva ut den sista scenen som jag talade om i steg 1 innan jag fortsatte redigera de scener jag redan hade skrivit, men beslöt mig för att vänta med den. Varför? Jo, därför att jag ville justera novellens tonläge och se om jag, när jag utvecklade de blåmarkerade passagerna, kom på nya idéer eller ändrade något som skulle påverka slutet. Det gjorde jag också. En viss relation (inte den som förstörs på slutet) blev förtydligad och ändrades lite när jag skrev om två scener i mitten av novellen, och det påverkade huvudpersonens förhållningssätt samtidigt som det gjorde henne till en mer aktiv och intressant karaktär (enligt mig, men så är jag ju inte helt opartisk).

I och med denna redigering blev novellen avsevärt längre; omkring 1 000 ord. Jag försökte förkorta mina formuleringar för att göra prosan så effektiv som möjligt, men utvecklade de två scenerna i mitten så mycket att novellen ändå växte. Men det visste jag skulle hända, eftersom jag ju redan under steg 1 hade märkt att berättelsen inte hade tillräckligt mycket kött på benen.

(Här ändrade jag också titeln från: Törnrosa var ett vackert barn och jag är den trettonde fen till: Aurora är ett vackert barn och jag var hennes räddare. Dels blir ju prinsessan i sagan inte känd som Törnrosa förrän händelserna i novellen, så det kändes mer logisk att ha hennes dopnamn i titeln; dels passar räddare bra in på huvudpersonens världsbild. Hon är fortfarande den trettonde fen i min version av Törnrosa, men hon gör allt för att minimera skadorna hon åsamkar prinsessan.)

Steg 4: att skriva sista scenen

Jag raderade sammanfattningen av den sista riktigt viktiga händelsen i novellen och skrev om den som en scen vars första utkast blev 1 040 ord långt. Jag skrev den rakt igenom och redigerade den inte omedelbart utan gick tillbaka till början för steg 5 (se: nedan). Det bästa som denna scen bidrog till är, enligt mig, att den rättfärdigar huvudpersonens ilska och bitterhet, som löper som en röd tråd genom texten. Hon blir synnerligen orättvist behandlat och brevet i sig (denna novell är nämligen skriven som ett brev) är hennes hämnd på dem som hon anser borde ha hållit henne om ryggen. Att få se hennes brytpunkt som en egen scen tror jag är mycket intressantare än att få en två stycken lång sammanfattning.

Scenen jag skrev i det här steget är också knuten till den nya titeln. När man läser den här scenen begriper man lättare varför den trettonde fen beskriver sig själv som Törnrosas räddare. Hennes rykte har blivit nedsvärtat och hon gör uppror mot det på varje sätt hon kan. Hon vill inte vara känd som fen som förstörde allt, utan som fen som räddade situationen.

Tyvärr kan jag inte förklara hennes motivation och konflikter tydligare än så utan att förringa spänningen i den här novellen, och eftersom jag fortfarande vill få den publicerad vill jag ju inte fördärva nöjet om någon av er skulle vilja läsa den!

Steg 5: genomgång och små korrigeringar

Nu läste jag igenom novellen från början till slut. Vid något tillfälle hade jag upprepat information i onödan, och då raderade jag upprepningen. I en scen hade två personer nästan identiskt kroppsspråk, och då varierade jag deras rörelser. Ibland fick jag bryta en mening som var alldeles för lång eller slå ihop två meningar för att texten inte skulle kännas för hackig att läsa.

Det "värsta" felet jag upptäckte bevisade för mig hur viktig den här typen av genomläsningar är. I denna novells värd finns det nämligen feer, vars uppgift är att utföra önskningar med alla till buds stående magiska medel. För att de inte skulle bli för mäktiga kom jag tidigt på en regel, nämligen att feer inte får utöva magi som ingen har önskat sig (med några få undantag). Till exempel kan ingen fe göra sig själv rik på magisk väg om inte en annan människa har önskat henne rikedom. Dock fanns det ett viktigt tillfälle i novellen vid vilket huvudpersonen, den trettonde fen från sagan om Törnrosa, använder magi som ingen har önskat av henne. Det var först i detta steg som jag upptäckte mitt misstag och rättade till det.

Det här steget gick snabbt och är något jag troligen kommer att upprepa ett par gånger innan jag anser novellen vara färdig.

Steg 6: planerade riktade redigeringar

Jag befinner mig nu mellan steg 5 och 6. Den sista scenen samt det fiktiva brevets avslutning läste och redigerade jag ikväll. Nu anser jag novellen vara i huvudsak färdig, men jag har fortfarande några estetiska förändringar att göra, som jag ville vänta med tills jag kände mig säker på att det inte finns några genomgripande problem kvar (i alla fall inte som jag kan märka).

Den viktigaste redigeringen gäller dialogen; jag vill att alla karaktärer, framförallt de som har mer än en replik, skall låta olika. Det gör dem mycket mer levande. Jag har redan en känsla för hur vissa av karaktärerna skall tala, men jag kommer först att notera hur jag spontant har skrivit deras repliker och sedan finslipa dem. Dessa redigeringar kan gälla satsbyggnad, ordval, graden av uppriktighet samt kroppsspråk.

Steg 7: kritik

När steg 6 är färdigt kommer jag att skicka novellen till ett par författarvänner för att få deras synpunkter. Trots de många månader som ligger mellan mina nya redigeringar och den ursprungliga novellen har jag säkert gjort ett par språkliga missar, gjort tempot för snabbt eller för långsamt, eller varit otydlig. Jag kommer att sammanställa den feedback jag får, skriva i ett separat dokument vilka förändringar jag vill göra, och sedan applicera dem. Därefter kommer ytterligare en variant av steg 5, då jag kommer att läsa novellen från början till slut och finslipa språket.

Fun fact: första inkarnationen av denna berättelse; Törnrosa är ett vackert barn och jag var den trettonde fen var 6 383 ord lång. Aurora är ett vackert barn och jag var hennes räddare är i skrivande stund inte mindre än 8 370 ord!

Varför jag skrev detta inlägg

Detta är inte i första hand tänkt som ett skrivtips, eftersom alla ju har sin egen process för att skriva och redigera. Jag har inte heller avsett att det här skulle vara en mall, för jag hade ingen särskild mall i åtanke när jag redigerade. De här 7 stegen definerade jag först i efterhand.

Jag ville helt enkelt beskriva hur jag har gått till väga när jag för första gången har redigerat en äldre text efter att ha låtit den ligga i byrålådan, dels för att själv kunna se om processen ändras framöver och dels för att jag hoppas att det kan vara till nytta för dig som själv vill åta dig något liknande. Vad gäller romaner så rekommenderas författare ofta att låta det första utkastet vila ett par månader innan de börjar redigera. Även om min novell inte var ett första utkast, utan snarare ett fjärde/femte så vill jag överföra den principen på andra noveller, i alla fall på dem som är lika komplexa som denna.

Min första "seriöst" skrivna novell, Tavlan, var ju mycket kortare och innehöll bara en enda scen, och även om jag tror att jag skulle kunna förbättra beskrivningarna, dialogen och någon del av bakgrundshistorien om jag tog mig an den nu så skulle mitt nya perspektiv troligen inte förändra den lika mycket som den förändrade Törnrosa-novellen.

Sammanfattningsvis hoppas jag att det var ett intressant inlägg och att det kan hjälpa dig om du vill redigera någon av dina egna berättelser! Det är både roligt och tillfredsställande att se en text man var stolt över från början bli ännu bättre. Lycka till!

Skapa din hemsida gratis!