Veckans ord #75 - Djinn

09.03.2022

Djinnerna är demoner eller andar inom arabisk mytologi, och sägs ha skapats före människan. En typ av djinn är ifriten, som jag skrev om i senaste veckans ord. Vissa anser dem vara onda eller i alla fall irriterande. Ibland har de porträtterats som "fallna änglar", ungefär som Lucifer i kristen teologi, medan de ibland anses ha skapats som illvilliga demoner från första början.

Djinnerna har beskrivits som gjorda av "rökfri eld", men de kan också besätta mänskliga eller djuriska kroppar och behärska dem. Enligt vissa innebär det att djuret eller människan vars kropp utnyttjas av djinnen är fångad i sitt eget huvud och är medveten om vad som händer med en, men enligt andra utplånas värdvarelsens egna medvetande helt och hållet. De är inte kända för sin hänsyn till eller respekt för människor.

Det kanske lättaste sättet att hitta en djinn är som fånge i till exempel en flaska. Där kan demonen hamna som straff för en särskilt ondskefull handling, och tvingas uppfylla ett visst antal önskningar (ofta tre - det är ett populärt tal inom flera mytologier) från vem som än hittar djinnen.

Precis som med konceptet änglar eller halvgudar finns det väldigt många varianter av djinner. Jag har inte beskrivit alla tänkbara tolkningar av djinners natur och krafter i det här inlägget; det skulle ta alldeles för lång tid. Jag har nätt och jämnt skrapat ytan. Läs vidare och så ses vi (förhoppningsvis) på lördag!

Skapa din hemsida gratis!