Veckans ord #61 - Teodicéproblemet

02.11.2021

Teodicéproblemet är ett vanligt argument inom den religiösa debatten. Såhär lyder problemet: "Om Gud är både allsmäktig och god, hur kan det då finnas ondska i världen?" Det är ett legitimt argument. Ondskas existens - oavsett vad man anser vara ont - är paradoxal om man utgår från att det finns en allsmäktig makt som är god.

Det finns många argument emot teodicéproblemet. Ett är att människan har släppt in ondskan i världen genom sin synd, så att djävulen konkurrerar med Gud. Det hjälper inte riktigt, eftersom det emotsäger att Gud skulle vara allsmäktig. Om han vore allsmäktig skulle ju ingen kunna konkurrera med Honom.

Ett annat motargument är att ondska och godhet fungerar som ett slags yin och yang; det ena kan inte existera utan det andra. Utan ondska som kontrast skulle ren godhet inte kunna existera. Ett tänkbart argument mot detta motargument (det här börjar låta invecklat) är att Gud, om Han skulle vara allsmäktig, också är ansvarig för detta faktum. Gud skulle alltså kunna ordna så att godhet kunde separeras för ondskan, om inte den principen står över Gud - men då kommer vi tillbaka till att Han isåfall inte kan vara allsmäktig.

Jag tänker inte kasta mig in i den här debatten, med förhoppningsvis kan det här inlägget illustrera hur mycket teodicéproblemet har påverkat den religiösa debatten.

Skapa din hemsida gratis!