Veckans ord #45 - Fjärdingsman

29.06.2021

I förra veckans ord citerade jag den svenske poeten Erik Axel Karlfeldt som ansåg fjärdingsmannen vara ett av de fula F:en. (I och för sig var flickan var det fjärde fula F:et, så ta inte hans omdöme på för stort allvar! Men dikten är i alla fall underhållande.) Fjärdingsman är, precis som mästerman, en titel på ett yrke som inte längre finns, och ett yrke som inte gjorde sig speciellt populärt bland mindre laglydiga människor.

Det tar sitt ursprung i begreppet fjärding, en fjärdedel av ett härad. I varje fjärding fanns en fjärdingsman, som bistod kronofogden och länsmannen på lokal nivå. Kronofogdens roll är ungefär densamma idag som den var under fjärdingsmännens tid, men länsmannen kan behöva förklaras. En länsman (senare landsfiskal) fungerade som polis, skatteindrivare och till och med åklagare, så det var ett brett yrke, och fjärdingsman hade att hjälpa till med det så gott han kunde.

Under senare tid kunde fjärdingsmannen få ansvar för en hel socken, eftersom fjärdingen försvann som administrativt område. Till skillnad från rollen som länsman innehade fjärdingsmannen vanligen sin uppgift under bara ett år. De valdes bland fjärdingens, eller socknens, krono- eller skattebönder under sockenstämmorna och fick som betalning för sitt arbete "gratis bostad" (inkvarteringsfrihet; jag hade svårt att hitta en definition så detta är min tolkning. Det kan vara bra att själv slå upp betydelsen) och ibland, om möjlighet fanns, kontant ersättning, men fjärdingsmannaskapet var vad vi idag skulle kalla ett hedersuppdrag.

Skapa din hemsida gratis!