Veckans ord #42 - Oxymoron

08.06.2021

Oxymoronet är en stilfigur, och som de flesta gamla stilgrepp kommer benämningen från grekiskan. Oxys betyder skarpsinnigt, klyftigt medan moros betyder dumt, enfaldigt, slött. Ledtråden till vad ett oxymoron är ligger alltså i själva namnet; det är en självmotsägelse. Detta innebär att själva ordet oxymoron självt är en oxymoron ... hm. Vilket metabegrepp! Man kan höra talas om två olika oxymoron: sammandragna adjektiv/adverb; eller en konstruktion mellan två ord som säger emot varandra.

Sammandragningar

Har det någonsin slagit dig hur konstigt det låter att säga att ett ägg är jättelitet? Är det litet som en jätte, en varelse som definieras av sin storlek? Och vad innebär det egentligen att din kompis beskriver slutet av en bok hon nyss läste som bitterljuvt? Är det bittert och nedslående eller är det ljuvt och hjärtevärmande? Svaret är att det är båda. Denna typ av oxymoron säger uttrycker en egenskap eller ett tillstånd genom att beskriva den med två motsatser som har något gemensamt, ungefär som en liknelse.

En jätte och extrem litenhet har något gemensamt, nämligen en på det ena eller andra sättet anmärkningsvärd storlek. Man kan tolka det oxymoronet som att ägget i exemplet ovan besitter jättemycket litenhet. Något som är ljuvt och något som är bittert liknar varandra genom att väcka starka och personliga känslor som kan färga hela ens dag och ens minnen.

Motsägelsefull beskrivning

Räck upp handen om du har hört något som står i tidningen beskrivas som en gammal nyhet! En nyhet är per definition ny, så varför kalla den gammal? En nyhet är "gammal" om den är förutsägbar. Vanligtvis innebär det att den följer ett välkänt mönster och att personen som kallar nyheten gammal inte anses att den borde betraktas som en nyhet. Ett samtida, ganska tragiskt, exempel är att vi har blivit så vana vid dödskjutningar att "37-åring skjuten i Malmö" inte längre är en uppseendeväckande rubrik i en tidning. Vi har sett så många sådana nyheter att de flesta av oss inte längre reagerar.

Det var ett dystert sätt att avsluta denna veckas ord, men jag hoppas kunna återkomma med ett mer uppmuntrande skrivtips i slutet av veckan. På återseende!

Skapa din hemsida gratis!