Veckans ord #41 - Fabel

01.06.2021

En fabel är en fiktiv, oftast kort, berättelse som bygger på antropomorfism, vilket jag beskrev i detta inlägg som jag skulle rekommendera att du läser först. Kortfattat innebär antropomorfism att icke mänskliga varelser eller ting ges mänskliga egenskaper. I fabler är det specifikt djur som förmänskligas och utgör majoriteten av, eller alla, karaktärer.

Fabler kretsar vanligen kring en moralisk läxa som berättelsen vill lära publiken, precis som många folksagor gör. Detta görs vanligtvis genom att de olika djuren representerar positiva eller negativa mänskliga drag som sedan spelas mot varandra. Till exempel porträtteras rävar ofta som sluga och egoistiska, vilket anses vara negativa egenskaper medan ugglor anses vara kloka och myror beskrivs som flitiga.

OBS: Jag utgår framförallt från nordvästeuropeiska fabler. Östeuropeiska och sydeuropeiska fabler, samt fabler från andra världsdelar, använder sig ofta av andra stereotyper.

Sensmoralen är ofta svartvit och visas genom att det "onda" djuret misslyckas med att uppnå sitt mål medan djuret som representerar det "goda" uppnår sitt mål. Alternativt kan fabler (återigen; precis som många folksagor) fungera som varnande exempel på vad som kan hända om man låter makt eller girighet eller något liknande korrumpera en.

Detta handlar dock om vad som är typiskt för fabler, men kärnan är de antropomorferade djuren.

Skapa din hemsida gratis!