Veckans ord #14 - Antropomorfism

24.11.2020

Detta är ett ovanligt begrepp för ett vanligt fenomen. Antropomorfism är ett mänskliggörande av någonting omänskligt, såsom en elefant, en tusensköna, en stol eller ett naturfenomen. Väldigt många klassiska sagor och (även moderna) barnböcker utnyttjar denna teknik. Låt oss ta en titt på ett par välkända exempel:

Vargen i sagan om Rödluvan; Gromit i Wallace and Gromit samt Odjuret och flera av hans ägodelar i Skönheten och Odjuret. Odjuret och hans porslin är ett intressant exempel, eftersom de egentligen har utsatts för omvänd antropomorfism. De var människor; en prins och hans betjänter, men de omvandlades till ett odjur respektive till föremål som ett straff för prinsens ytlighet och egoism.

Om man tittar längre tillbaka i tiden så kan man på många håll i världen hitta antropomorferade faror knutna till olika naturfenomen. I synnerhet vattnet, ett element som både är livsnödvändigt och livsfarligt för människan, har personifierats - kanske för att det skall bli lättare att hantera. I nordisk mytologi finns näcken, som försöker lura folk in i vattnet. Den klassiska bilden är den av en naken man som sitter mitt i en sjö eller en bäck och spelar hjärtskärande vackert på fiol. Han är en personifiering av vattnets fara och lockelse.

Skapa din hemsida gratis!