Veckans ord #135 - Tema

27.12.2023

Ett tema är ett övergripande koncept som inkorporerar och bygger samman olika idéer, händelser eller element i ett visst, oftast konstnärligt, sammanhang. Det utgör en röd tråd som ger ett verk struktur och mening. I ett visuellt konstverk kan en färgskala utgöra ett tema. Ett exempel är Venus födelse av Sandro Botticelli, där endast änglarnas vingar och vissa naturelement är mörka, medan större delen av tavlan är pastellfärgad.

I skönlitteratur brukar ett tema syfta på ett mer abstrakt koncept. Sådana kan vara ställningstaganden, till exempel att människan inte mår bra av att alla hennes önskningar uppfylls, vilket är ett centralt budskap i Den oändliga historien, eller mer öppna ämnen i stil med vikten av och svårigheterna med att bryta våldets cykel, vilket hör till de främsta temana i Avatar: the Last Airbender och Avatar: the Legend of Korra.

De flesta berättelser har mer än ett tema. I Den oändliga historien, som jag har skrivit mer om i detta inlägg, utforskas även hur makt korrumperar, värdet av ett barns fantasi, vänskap, utanförskap, identitet och tid, och förmodligen många andra fenomen som jag inte har uppmärksammat eller hållit i minnet sedan jag senast läste boken. Som synes tenderar teman att vara abstrakta. De konkretiseras till motiv, vilket blir nästa veckas ord.

Och med det sagt: lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!