Veckans ord #101 - Definition del 2

25.10.2022

Idag är det dags för del två av min utforskning av definitioner! För att bäst förstå det här inlägget rekommenderar jag att du läser del 1 först. Denna del handlar nämligen om hur och varför definitioner förändras.

Betydelseglidning

Betydelseglidning innebär att ett ord betyder en viss sak och sedan över tid börjar användas annorlunda, tills det praktiskt taget har en ny betydelse. Ett tydligt exempel är ordet kärring, även stavat som käring. Få människor skulle ta det ordet som en komplimang om de blev kallade det, eftersom det enligt vår standard hänvisar till en gammal kvinna på ett nedlåtande sätt. Med käring menas ofta någon som är elak, envis, eller självisk. Men om man tänker på ordets stavning när det bara innehåller ett "r" så är det ganska likt ett annat ofta använt ord: älskling. En älskling är en person som man älskar, och en käring är en person som man har kär.

Ett spår av den gamla betydelsen har jag hört från vissa, ofta gamla, män, som kallar sin fru för käring på ett sätt som uppenbarligen inte är nedlåtande. En liknande upplevelse hade jag med ordet karl när jag flyttade norrut förra året, efter att ha vuxit upp bland skåningar. Jag vet att karl är synonymt med man, men har alltid uppfattat det som lite nedlåtande. "Den där karlen" har för mig varit en tröttsam eller ibland närgången typ som man helst vill bli av med, i förhållande till det helt neutrala man, men när jag flyttade längre upp i landet började jag höra gifta kvinnor referera till sin äkte make som sin karl, vilket förvirrade mig eftersom kvinnorna som använde ordet uppenbarligen inte menade något illa. Kanske har delar av landet påbörjat en betydelseglidning som gör att det om 300 år är lika nedlåtande att kalla någon för karl som det idag är att kalla någon för käring?

Medveten förändring av definitioner

I förra veckans ord skrev jag mycket om hur definitionen av ordet art har förändrats, ifrågasatts och debatterats. Det är ett av de mest offentligt diskuterade orden, och dess definition har ändrats allteftersom vår förståelse av verkligheten omkring oss har utvidgats. Men det finns också ord vars betydelse vi helt och hållet kan hitta på, och vilkas innebörd därför kan ändras betydligt.

Ett nutida exempel är ordet äktenskap, som syftar på ett socialt och juridiskt koncept som inte representerar ett objektivt verklighetsförhållande. Vad jag menar med det är att ordet art, även om det är uppfunnet av människor, syftar på ett förhållande som vi människor inte rår över, medan äktenskapet, även om det bygger på den mänskliga benägenheten att bilda långsiktiga romantiska och/eller sexuella relationer, är ett koncept som vi själva har uppfunnit. Vi kan inte avgöra huruvida avkomma av föräldrar med olika arvsmassa kommer att vara livsduglig eller ej, men vi kan avgöra huruvida äktenskap mellan mer än två personer är godtagbart och vilka krav som måste ställas på de ingående parterna. Det leder till två saker: att den allmänt godtagna definitionen får en viss social, politisk, juridisk och ekonomisk vikt; samt att diskussionen (till följd av definitionens betydelse) tenderar att bli hetlevrad och passionerad.

Icke desto mindre ändras sådana definitioner då och då. Äktenskapets rent ekonomiska betydelse för individen - såsom beskattning och pension - har ändrats flera gånger i Sverige under det senaste seklet. Från att mannen fick ett betydligt större inflytande än kvinnan, och större makt över och ansvar för pengarna, när han gifte sig, gled de juridiska reglerna, och därmed den juridiska och sociala definitionen, över till att äktenskapet var ett jämställt partnerskap.

Men den mest kontroversiella förändringen är såklart att göra äktenskapet könsneutralt. Nu kan det inte finnas någon juridisk skillnad för man och kvinna inom äktenskapets ramar, för poängen med en sådan skillnad försvinner om två män respektive två kvinnor kan gifta sig med varandra.

Rent socialt innebär könsneutraliseringen ytterligare två saker (och det är främst dessa aspekter som har gjort beslutet kontroversiellt), nämligen att homosexuella relationer ges samma moraliska och sociala värde som heterosexuella, samt att äktenskapet inte längre i första hand syftar till att föda och uppfostra barn. Ett samkönat par måste involvera minst en utomstående part för att skapa nytt liv, vilket leder till att barnets biologiska släktskap med sina föräldrar inte kan bli detsamma som det för det mesta är för heterosexuella par. Så förändringen reflekterar inte bara en mer jämställd syn på homosexuella par, utan också en mindre reproduktivt fokuserad syn på äktenskapet som institution.

Jag vill belysa den här typen av definitionsförändring, för det är långt ifrån alltid som ord ändrar betydelse för att den gamla betydelsen kan motbevisas. Istället kan betydelsen ändras för att den nya av en eller annan orsak anses mer lämplig. Man kan hitta många exempel i juridiska gränsdragningar, men jag tänker inte ta upp mer i detta inlägg, för det är redan mycket längre än veckans ord brukar vara.

Bonus: Ironisk definition

En gång när jag var ganska liten, omkring sju-åtta år, kom jag på en idé till något litet projekt som jag ville leka med (vad det handlade om minns jag inte längre). Jag berättade om mina planer för min mor, som kallade mig för ett "litet ljushuvud", och jag kände mig djupt sårad. I både böcker och i verkligheten hade jag bara hört ordet ljushuvud användas för att säga att någon var trög eller dum. Min mor förklarade för mig att det berodde på att ordet användes ironiskt, och att det som egentligen menas är att ett ljushuvud är någon som har ljusa idéer, det vill säga är klipsk.

Det har jag tänkt mycket på, för det innebär att vissa ord har ett slags "skuggdefinition". Vad jag menar med det är att definitionen av ett ljushuvud är en uppfinningsrik person, men att det har använts ironiskt så ofta att vi kan höra på en annans tonfall att det som han eller hon egentligen menar är att man är dum. Det gör inte dum till en alternativ definition av ljushuvud på samma sätt som äkte make är en alternativ definition till man, utan betydelsen dum är sarkastisk. Ordet ljushuvud används bara på det sättet för att det är allmänt accepterat att det egentligen är en komplimang.

Till exempel skulle jag kunna stå i ett snabbköp, bredvid läskflaskorna, och berätta om min revolutionerande idé att man kan sälja vatten på flaska. Om någon av mina vänner kallade mig ett ljushuvud i det sammanhanget skulle det vara uppenbart att han eller hon inte menade att jag var ett snille, men det skulle bara vara uppenbart eftersom vi vet att det är vad ljushuvud egentligen betyder och att min vän skulle vara sarkastisk. Därför är korkad inte en alternativ definition av ljushuvud utan en sarkastisk skuggdefinition.

Och med det sagt: lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!


Skapa din hemsida gratis!