Varför säljer sex och våld? - En analys

13.11.2021

Jag gör mig ofta lustig över hur sex och våld ofta används för shock value i såväl böcker som på film och TV utan att faktiskt illustrera något viktigt i berättelsen. Till exempel skrev jag i denna uppdatering om hur svårt det kan vara att skriva mikronoveller (mycket mycket korta berättelser) om något som inte är relaterat till sex eller våld. Det fick mig att fundera över varför det är ett så populärt verktyg. Jag kom fram till att det kokar ner till att både sex och våld är så kända fenomen, och förknippade med så starka känslor, att vi instinktivt förstår deras betydelse.

Våld

Bland alla djurarter finns fysiskt våld. Man slåss om mat, om partners, om sovplats, om sin plats i hierarkin. Människan är inget undantag; vår art är så pass våldsam att vi har utnyttjat våra resurser till att skapa vapen som kan ha ihjäl folk på andra sidan jordklotet om vi så skulle vilja. Därmed förstår vi värdet med våld, såväl som vilka känslor och risker som är förknippade med det.

Att bli misshandlad inför publik är förnedrande, och det har vi en instinktiv förståelse för. Systematiskt våld är skrämmande och banar väg för manipulation. Att använda sin styrka för att utöva våld mot andra kan vara både respekt- och skräckingivande. Att våld är så inflytelserikt har lett till att alla kulturer försöker strukturera och kontrollera det så att det inte går överstyr (eller så att det inte skadar dem som bestämmer reglerna). Därmed har vi starka moraliska principer om våld och blir upprörda när dessa principer bryts.

Sex

Eftersom vi reproducerar oss sexuellt är sexualdriften också en av våra starkaste instinkter. Den är nödvändig för vår överlevnad, och kombinationen av dess vikt och faktum att sex kräver interaktion med andra människor har lett till att det väcker starka känslor. Sexuell attraktion är ofta kopplad till romantisk attraktion och vice versa, vilket gör att vi lägger extra stor vikt vid våra sexuella relationer. I många kulturer anses ens sexuella debut vara väldigt viktig och beroende på när den inträffar kan den antingen försämra eller förbättra ens sociala status drastiskt.

Att vi uppfattar sex som så viktigt, och att drivkraften är så stark, och att själva akten gör en utsatt och sårbar (framförallt emotionellt) gör att vi uppfattar sex som väldigt intimt, vilket återigen knyter an till den starka kopplingen mellan sex och kärlek. Att ligga med någon förändrar ens relation till den personen. Det blir också lätt pinsamt, eftersom man gör saker som inte hör hemma i det offentliga rummet, vilket gör sexet ännu mer intimt. Sex markerar också ofta övergången från barndom till vuxen ålder. Dessutom kan vissa former av sex ha långtgående konsekvenser i form av graviditet, vilken (om man låter den ha sin gilla gång och allt fungerar som det skall) leder till ytterligare en mycket stark relation; den mellan barn och förälder.

De starka och högst personliga känslorna som sex är kopplat till, inklusive riskerna och de potentiella riskerna som det innebär, gör att det ofta är minst lika reglerat som våld och medför ännu större stigman, moraliseringar och förbud. Den sociala funktionen av sex påverkar också ofta fler människor än de inblandade, på ett sätt som våld inte gör. Våld brukar nämligen inte definiera en relation, medan sex ofta gör det. Sexuella par (jag räknar i det här fallet inte på systematiska övergrepp, utan på ett ömsesidigt förhållande) är nämligen ofta också romantiska par, vilket påverkar deras umgänge med andra människor.

Tänk bara på hur mycket åsikter som folk genom tiderna har haft om samkönade relationer! Om de verkligen bara var en sexuell fråga och inte hade någon konsekvens för samhället i stort hade troligen ingen brytt sig, men eftersom de påverkar det sociala umgänget blir de en fråga. Dessutom är de inte reproduktiva. Även i länder som generellt fördömde samkönade relationer kunde det vara en offentlig hemlighet att kungen hade en manlig älskare utan att det sågs som problematiskt - så länge han såg till att producera några arvingar med en äkta maka. Sex handlar om så mycket mer än bara själva akten.

Detta ger sex och våld shock value

Eftersom vi har en instinktiv förståelse för vad sex och våld innebär och hur viktiga de är, och eftersom de är så starkt förknippade med känslor såsom självbild, kärlek, respekt och beundran, kommer man som läsare eller tittare direkt att förstå att något viktigt händer och reagera på ett känslosamt sätt. I sin osmakligaste form kan det leda till att en författare eller regissör vältrar sig i folks lidande och visar förnedrande sexuella övergrepp för att konsumenterna antingen skall se det som en "power fantasy" eller kunna bli heligt upprörande. Mindre skrupellösa konstnärer kanske väljer att alludera till sex eller våld helt enkelt för att på ett övertydligt sätt uppmärksamma konsumenten på ett viss karaktärs personlighet eller på hur ett samhälle fungerar.

Men det måste inte vara shock value

Hur mycket det än irriterar mig när författare eller regissörer överanvänder sex och våld vore det fel av mig att insinuera att man aldrig skall kunna visa eller ens alludera till sex eller våld i konst. Som jag har illustrerat ovan är båda koncepten mycket viktiga i alla mänskliga samhällen och det är därmed naturligt att de figurerar även i våra fiktiva verk.

Problemet uppstår när man antingen överanvänder eller glorifierar våld eller när det sex man inkluderar är onödigt förnedrande eller fetischerande. Många klagar på (framförallt manliga) författares benägenhet att översexualisera karaktärer av det motsatta könet, och jag är knappast den första att rynka pannan åt alla krigsskildringar som nästan kärleksfullt beskriver varje detalj av ett blodbad med syftet att läsaren skall beundra den skjutgalne hjälten.

Sammanfattningsvis är sex och våld användbara redskap för att förmedla en berättelse. Till och med en måttlig dos av shock value kan vara lämplig i vissa fall, för att illustrera passion eller barbari. Som med så många andra tekniker kan jag bara säga: med måtta är allting gott.

Jag hoppas att det var intressant att läsa mitt försök att förklara varför sex och våld säljer så bra. Jag tycker mycket om att analysera kultur på det här sättet, så du kan se fram emot fler liknande diskussioner längre fram. Lycka till med vad du än skriver för tillfället (även om det innehåller sex eller våld) så ses vi på tisdag!

Skapa din hemsida gratis!