Tropstudier #1 - Den Utvalda

24.09.2023

Detta är första delen av en ny serie där jag förklarar och diskuterar vanliga troper. Först ut är en av de mest berömda troperna, framförallt i de spekulativa genrerna, nämligen Den Utvalda. Den utvalda är en karaktär - nästan alltid en huvudperson - vars roll i berättelsen bestäms av en utomstående kraft. Denna kraft kan vara ödet eller något annat övernaturligt, eller en eller flera andra människor. Den utvaldas roll kan vara att uppnå ett visst mål, eller att fylla en roll som mer liknar ett yrke än ett uppdrag.

Eftersom trenden för tillfället pekar på mer karaktärsdrivna berättelser ses den utvalda ofta med oblida ögon. Själv tycker jag att den utvalda kan vara en riktigt intressant trop, även om jag håller med om mycket av kritiken mot konceptet. I detta inlägg kommer jag att gå igenom de fyra huvudsakliga typerna av utvald hjälte/protagonist samt tips för hur man kan göra den utvalda mer intressant.

Utvald av ödet för att nå ett specifikt mål

Detta är nog vad de flesta tänker sig när de tänker på den utvalda. Detta är hjälten om vilken det har framförts en profetia, eller som råkar vara föremålet för en legend. Typiskt sett är målet för denna utvalda att befria världen eller sitt folk från förtryck à la Moses, eller att bekämpa en ond makt. Poängen är att en övernaturlig makt har gett denna (ofta oansenliga) karaktär ett mål som bara han eller hon kan uppnå.

Bastian Bux från Michael Endes underbara bok Den oändliga historien är ett utmärkt exempel på detta. I Den oändliga historien förekommer en sagobok som utspelar sig i Fantasien. Bastian engagerar sig så mycket i boken att han sugs in i berättelsen och blir en huvudperson. Hans uppgift blir att rädda Fantasien och dess drottning från undergång. Under berättelsens gång visar det sig att han inte är den första människa som har sugits in i en variant av denna bok. Barn som inte har tyckt sig ha en plats i sin egen värld har kunnat dras in i denna magiska värld, uppleva dess äventyr och få viktiga insikter om sig själva och sina liv.

Vad som gör Bastian till ett av de utvalda barnen är att han dels har en mycket livlig fantasi och älskar böcker, dels att han behöver ett äventyr. Han skall inte rädda Fantasien och dess drottning för att han är enastående kompetent, utan för att han behöver vara viktig.

Utvald av människor för att nå ett specifikt mål

Här finns det ingen övernaturlig kraft som väljer att dra fram protagonisten i strålkastarljuset, utan det är en eller (oftast) flera människor som väljer ut honom eller henne. När människor väljer sin hjälte beror det oftast på att personen ifråga har uppvisat färdigheter eller egenskaper som gör henne till en lämplig kandidat.

Ett exempel på en av människor utvald protagonist är Winston Smith från George Orwells 1984. Han blir utvald av regimen att engagera sig i en falsk "revolution", som egentligen bara är en konspiration för att identifiera människor som har begått tankebrott och ännu inte är fullständigt indoktrinerade. Han väljs eftersom han har visat tecken på missnöje och på att ifrågasätta Storebror. Detta är inte en positiv roll. Winston väljs ut som offer snarare än som frälsare, men icke desto mindre är han utvald.

Utvald av ödet för att fylla en roll

Ibland kan en profetias eller en guds beslut handla mer om att någon skall fylla en viss roll än att ifrågavarande skall uppnå ett visst mål. Den som blir utvald på detta vis väljs snarast för att anta ett yrke. Precis vilka den utvaldas mål är är inte förutbestämt, utan avgörs av den utvalda själv.

Det bästa exemplet jag kan komma på för den utvalda rollen är ett av mina favoritkoncept: Avataren från Avatar: The Last Airbender och alla andra berättelser i samma värld. I Avatar: The Legend of Korra får man reda på hur Avataren skapades. En man vid namn Wan råkade rubba världens balans genom att separera två stridande andar. Den ene, Vaatu, började sprida osämja och kaos bland både människor och andar, vilket fick Wan att ångra sitt ingripande. Han övertalar Vaatus motpart Raava om att hjälpa honom - en eldbändare - att lära sig bemästra de andra tre elementen för att hjälpa henne att besegra Vaatu. Av invecklade anledningar behövde Raava och Wan gå samman i en gemensam varelse för att kunna besegra sin motståndare, vilket gjorde Wan till någon sorts halvgud.

Avataren började således inte som en utvald hjälte, men efter Wans död började hans ande reinkarneras, via och tillsammans med Raava, till en nyfödd man eller kvinna med det ärvda element som kommer härnäst i avatarcykeln. Wan lärde sig först eldbändning, sedan luftbändning, därefter vattenbändning, och slutligen jordbändning. Efter honom föddes således en till födseln luftbändande Avatar, därefter en vattenbändare, därefter en jordbändare, sedan en ny eldbändare, och så vidare. Alla Avatarers mål är att hålla världen i balans och att mäkla fred i mänskliga konflikter och mellan människor och andar.

Förutom att vara Raavas nya värd har Avataren tre särskilda krafter: att bända samtliga element (medan alla andra som mest kan bända ett), att kontakta sina tidigare liv och agera medium för dem om de vill kommunicera med någon i den levande världen, samt något som kallas the Avatar state, där alla Avatarens krafter förstärks.

Avataren blir alltså utvald av en blandning av slumpen i form av när han/hon föds, ödet i form av avatarcykeln, samt ett medvetande i form av Raava.

Utvald av människor för att fylla en roll

Precis som i fallet med Winston Smith har denna utvalda valts av människor på grund av sina unika egenskaper, men inte för att uträtta en specifik sak. I detta fall blir någon utvald för att spela en viss roll under längre tid. I likhet med Winston beror detta oftast på att personen ifråga har visat sig lämplig för uppgiften och därmed uppmärksammats av andra.

Ett solklart exempel på denna utvalda är Katniss Everdeen från Hungerspelen. På grund av att hon offrar sig genom att ta sin lillasyster Primroses plats i dödsturneringen hungerspelen, och på grund av att hon visar sådan empati för sina medspelare och vägrar döda sin tänkta sista motståndare, Peeta, så uppmärksammas hon av rebellerna i hela Panem. Det dolda Distrikt 13 samarbetar med de andra distriktens samt med huvudstadens högst rankade rebeller för att göra henne till revolutionens ansikte utåt.

Katniss utvalda status är inte någonting hon väljer, även om hon har valt att agera på ett så inspirerande sätt att hon omedvetet har gjort sig själv till det självklara valet.

Hur kan man göra den utvalda intressant?

Den Utvalda ™ anklagas ofta för att vara tråkig; personen får oförtjänade krafter och som inte väljer att göra något själv utan bara föses hitan och ditan av ödet eller handlingen. Jag har samlat några tips som gör mig intresserad av utvalda hjältar, bland andra dem som jag har nämnt ovan.

Tvinga den utvalda att förtjäna sin makt

Detta säger sig självt: istället för att plötsligt dumpa odödlighet eller hjältestatus på den utvalda bör man låta honom eller henne kämpa för sina framgångar. Till exempel måste Avataren lära sig att bända alla fyra element, vilket ofta tar flera år, och lära sig diplomati och strategi. Katniss Everdeen måste först bli sin familjs de facto försörjare när hon är 11, sedan överleva två hungerspel, sedan kämpa i ett krig och mot sin egen PTSD. Harry Potter måste bokstavligen bli dödad innan han blir oövervinnelig gentemot sin ärkefiende Voldemort. Ingen av dem får något gratis.

Tvinga karaktärer att interagera med ödet

Istället för att låta ödet vara den yttersta makten kan man låta sina karaktärer interagera med det. Till exempel skapar Bastian delar av Fantasien när han sugs in i berättelsen, bland annat ett lejon som enligt hans fantasi har levt i hundratals år men som samtidigt är en ny varelse. Harry Potter var å sin sida inte den ende som profetian i Harry Potter-serien hade kunnat syfta på. Neville Longbottom uppfyllde samma kriterier som Harry, men Voldemort valde sin egen ärkefiende genom att attackera Harry snarare än Neville.

Ge hjältestatusen negativa konsekvenser

Var inte rädd för att sätta din hjälte i en obekväm sits! Harry och Katniss lider båda mycket av att vara utvalda. De behandlas både som ansvariga för saker som de inte rår för, och som mycket mer fantastiska än vad de själva tycker att de är. Dessutom faller alltför mycket ansvar på deras unga och oerfarna axlar.

En annan typ av konsekvens är hur Bastian Bux förvisso kan önska sig vad som helst i Fantasien, men förlorar ett minne för varje önskning, tills han slutligen inte längre vet vem han själv är. Avataren kan å sin sida stoppa hela arméer på egen hand med hjälp av sitt Avatar state, men om han eller hon mot all förmodan blir dödad i sitt state kommer cykeln att brytas och Avataren kommer aldrig mer att återfödas.

Lämna lösningen på den utvaldas uppgift öppen för tolkning

Att jag älskar Avataren så mycket beror på att "hålla balans och fred" är väldigt öppet för tolkning. Det finns inget som säger att Avataren måste vara pacifist, eller måste vara en krigare, eller måste vara en politiker. Det finns inget enkelt svar på frågan om vad som är rätt eller fel i Avatarversum. Det leder till att alla Avatarer tolkar sin roll olika, och därmed själva väljer vilken typ av makthavare de blir.

Till exempel är Avatar Aang väldigt pacifistisk och undviker mord till varje pris eftersom han inte anser sig ha rätten att ta ett liv. Avatar Kyoshi värderar å sin sida rättvisa över allting annat, så om någon skadar världen och dess invånare anser hon sig ha rätten att stoppa ifrågavarande oavsett vilka metoder hon måste ta till. Avatar Yangchen prioriterade mänskliga intressen högre än andevärlden, medan Avatar Kuruk ägnade sitt liv åt att bekämpa mörka andar och ignorerade världsliga bekymmer. Och så vidare, och så vidare.

Katniss Everdeen väljer också hur hon agerar. Hon skall vara revolutionens symbol, men hon blir en symbol genom att agera instinktivt, eftersom hennes instinkter beror på empati och beskyddarlust. Rebellerna inser tidigt att hon inte kan tvingas till något. Den mest effektiva symbolen är den autentiska Katniss.

Gör den utvalda statusen negativ

Sist men inte minst kan man göra den utvalda statusen till en förbannelse. Winston Smith blir utvald att bedragas, plågas, hjärntvättas och dödas. Det är kanske onödigt extremt för många berättelser, men att bli vald av ödet till att uträtta eller utsättas för något otäckt eller oetiskt är en variant av utvaldhet som är ovanlig och därmed iögonenfallande. Kanske blir någon utvald att förråda sin familj eller svika gudarna?

And on that happy note … lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på tisdag!

Skapa din hemsida gratis!