Tips för att utveckla ett koncept till en novell

22.01.2021

Ett nytt år medför nya novelltävlingar, vilket innebär fler novelltips från mig!

Som jag betonade både i mina fem tips för att skriva en novell och i mina råd för hur man kan avgöra huruvida ens koncept är en novell, kortroman eller en roman, fokuserar en novell vanligtvis på en karaktär, en relation och/eller en händelse. Det kommer att vara viktigt för det här inlägget också. Men istället för att fokusera på hur man gör när man väl har en historia att berätta, kommer jag idag att ge råd för hur man gör när man inte vet mer än vilket format man kommer att använda.

Innan jag fortsätter med inlägget vill jag påminna om att olika metoder för brainstorming fungerar olika bra för olika personer. Detta är helt grundat i min personliga erfarenhet och mina personliga preferenser. Dessa steg kan man ta innan man börjar skriva, medan man skriver eller när man redigerar det första utkastet. Ordningen är naturligtvis inte huggen i sten, utan upplagd såhär för att vara tydlig.

Steg 1: lär dig något essentiellt om din huvudperson

Detta essentiella kan vara en viktig händelse från huvudpersonens förflutna, en relation som betyder mycket för honom eller henne, en stark åsikt/värdering eller ett specifikt personlighetsdrag. Även om jag inte vill uppmuntra någon att vara sensationalistisk, kan det vara en bra idé att välja något ganska ovanligt eller extremt. Meningen med det här steget är nämligen att ta vara på en detalj som man sedan kan använda som "grund" att bygga resten av karaktären på.

Låt mig ta den novell jag för tillfället är halvvägs igenom som exempel. När jag planerade den insåg jag att huvudpersonen är väldigt skuldmedveten och beskyller sig för en annan persons olycka. När jag väl visste detta om henne kunde jag bygga hennes bakgrundshistoria (som också är vad hela berättelsen handlar om, eftersom hon skriver sin egen historia) för att förklara varför hon känner den känslan. Då lärde jag mig också något viktigt om hennes personlighet, nämligen hennes tendens att romantisera andra människor, mot bättre vetande.

Steg 2: bestäm dig för en central händelse

Den essentiella detaljen som jag diskuterade i första steget bör "samarbeta" med den centrala händelsen i novellen. Samtidigt som man inte bör inkludera en massa onödiga scener, bör man se till att de scener som novellen faktiskt innefattar håller ihop så tätt som möjligt. Den händelse du väljer bör utmana huvudpersonen samtidigt som den hjälper dig att avslöja huvudpersonens karaktär för dina läsare.

Säg till exempel att den essentiella detaljen du lärde dig i första steget är att din huvudperson Lars avskyr sin mor. Då skulle en intressant händelse för novellen kunna vara att han får hennes dödsbesked. Det kommer att tvinga honom att konfrontera sina känslor för henne, vilket i sin tur kommer att avslöja honom som karaktär för läsaren.

Steg 3: fundera på vilken känsla novellen ger dig och på hur du kan förmedla den känslan

Som skrivet är det viktigt att alla delarna av en novell hänger ihop och förstärker varandra. Därför kan det vara av värde att försöka avgöra vilken känsla du får av novellen du arbetar med, eller vilken känsla huvudpersonen känner starkast. Givetvis innefattar många noveller mer än en känsla, men det är vanligt att det är en viss sinnesstämning som dominerar berättelsen.

I exemplet med Lars skulle den centrala känslan kunna vara ånger. Kanske skrek han åt sin mor sista gången han såg henne och inser först i efterhand att det var opåkallat och grymt. Annars skulle hans övergripande känsla vara tillfredsställelse för att han äntligen slipper henne. Det beror helt på vilken bakgrundshistoria man bygger åt honom.

När du nu har tagit dessa steg...

... har du förhoppningsvis ett koncept som passar för det korta formatet. Jag hoppas att det här inlägget gav en användbar mall att utgå ifrån nästa gång du vill skriva en novell. Lycka till!

Skapa din hemsida gratis!