Är verbalt samtycke viktigt i en sexscen?

18.09.2021

Detta är en väldigt specifik och nischad fråga, men jag har sett och hört flera författare och läsare argumentera om huruvida samtycke, närmare bestämt verbalt sådant, är nödvändigt för en sexscen mellan två eller fler personer, och jag ville kommentera den diskussionen. Först vill jag dock påpeka att jag hittills aldrig har skrivit en full sexscen. Vid ett tillfälle har jag skrivit en antydan till att två karaktärer var på väg ner i sänghalmen, men jag har aldrig beskrivit vad som händer när man väl är där. Som läsare är jag ganska neutral gentemot sexscener. Så länge de är välskrivna och inte för långa har jag inte mycket vare sig för eller emot dem.

Det här inlägget skriver jag alltså inte som en van läsare eller författare av erotik, utan som någon relativt utomstående som ger sina synpunkter. Jag kommer att presentera fyra olika typer av sexscener och förklara huruvida och varför jag tycker att verbalt samtycke är viktigt eller inte.

Första scenariot: samlag i en toxisk relation/ett övergrepp

Ibland är syftet med en sexscen inte att visa att två personer har kul tillsammans, utan att visa en dysfunktionell romantisk relation, en moraliskt tvivelaktig sexuell relation (till exempel mellan förälder och barn) eller ett övergrepp i form av våldtäkt eller sexuellt utnyttjande. Om detta är syftet skulle samtycke vara kontraproduktivt, om det inte görs tydligt att någon ljuger om samtycke för att ifrågavarande har blivit manipulerad.

Jag vill påpeka den här situationen därför att det verkar vara många som diskuterar sexscener som glömmer bort att de inte alltid är avsedda att vara sexiga eller ens sunda. Ibland är målet att visa att en eller fler personer beter sig som svin.

Andra scenariot: "one night stand"

I det här fallet skulle jag säga att det bör finnas samtycke, men att det inte måste vara verbalt. Poängen med ett "one night stand" är att båda parter är medvetna om att detta inte är början på en relation, utan att man träffas en kväll och roar sig och sedan går skilda vägar. Det innebär med största sannolikhet att båda förutsätter att de kommer att ha sex, framförallt om de har gått så långt som till att kyssa varandra.

Min poäng är att frågan inte är om de skall ha sex eller inte, utan snarare om hur det skall gå till. Om syftet inte är att visa att någon av dem manipulerar den andra eller att en eller båda har ett sexuellt självskadebeteende eller beroende, utan att porträttera två personer med en sund inställning till sex, så tycker jag att det mest naturliga är att en av dem frågar inte "vill du ligga med mig?" utan något mer specifikt, i stil med "vill du att jag skall göra [något jag inte tänker skriva på min blogg]?"

Detta är naturligtvis också en form av verbalt samtycke, bara inte det klassiska "Vill du X, ja eller nej?" som många tänker sig när man diskuterar verbalt samtycke.

(Disclaimer: detta är inte en situation jag själv har befunnit mig i, men jag tycker som skrivet det verkar överflödigt att ställa den grundläggande frågan om huruvida någon faktiskt vill ligga.)

Tredje scenariot: samlag i det tidiga stadiet av en romantisk relation

Det här är enda scenariot där jag anser att den annars ganska stela frågan "ska vi gå hela vägen?" är berättigad och lämplig. Det beror på att en romantisk relation, till skillnad från ett "one night stand" inte i sig handlar om sex, även om det ofta ingår, vilket innebär att det inte är en rimlig förväntan att man skall sätta igång bara för att solen går ner eller för att man är ensam med sin partner i en kvart. Därför är ett samlag inte med nödvändighet förväntat och det bör absolut inte vara ett krav i en hälsosam relation.

Men innan man har vant sig vid en person man nyss har blivit ihop med så vet man inte med nödvändighet vad han eller hon gillar eller ogillar. Det är inte heller uppenbart hur man skall tolka ifrågavarandes kroppsspråk. Om du som författare vill visa att dina karaktärer respekterar varandra och vill göra varandra glada är det därför rimligt att låta dem fråga ganska mycket. Inte bara om den andra i detta nu vill ha sex, utan om vad den andra gillar att göra mer specifikt (som i förra scenariot).

Fjärde scenariot: samlag i en "mogen" relation

Här tänker jag mig två personer som har varit tillsammans i flera år; kanske fem, kanske tjugofem, och som känner varandra väl. De vet vad de själva gillar och vad den andra gillar, och de kan tolka varandras kroppsspråk utan problem. Då tycker jag att det verkar onaturligt att fråga saker rakt ut när man ligger där i mörkret. I stället, om du som författare tycker att det är viktigt att visa den sexuella delen av deras förhållande, skulle du kunna låta en av dem fråga den andra om han eller hon skulle vilja testa något nytt, för personen som frågar har fått en idé.

På det sättet kan du visa att de fortfarande utforskar saker tillsammans och inte har svårt att tala om dem, och det är ett bra sätt att visa att en relation är hälsosam, i min mening. Och det är också en form av samtycke. Om personen som blir frågad svarar "nej, det låter inget vidare" så kan personen som frågar säga: "okej! Vad skulle du vilja göra i så fall?"

En eufemism, och ett mindre stelt sätt att fråga om ens partner vill "gå hela vägen", kan vara att låta den ena fråga den andra: "ska jag hämta kondomen?" Det fungerar i och för sig bara för heterosexuella par, men det finns liknande former av skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar för homosexuella par, om det är ett sådant du skriver om. Detta kan (och bör i många fall) vara med även i en relations början eller vid ett "one night stand".

När det gäller en långvarig, "gammal" heterosexuell relation kan det också vara värt att diskutera om man skall hindra eller försöka åstadkomma en graviditet, beroende på de båda parternas ålder, fertilitet och vad läsaren redan vet om dem.

Så det var mina oprofessionella åsikter om verbalt samtycke! Sammanfattningsvis är det såklart inte nödvändigt (det är få saker som är nödvändiga i skönlitteratur utom att du har skrivit ord som tillsammans betyder något), men jag tycker att det är intressant att höra folks synpunkter! Lycka till med nästa scen du skriver, oavsett om den innehåller sex eller ej, och så ses vi på tisdag!

Skapa din hemsida gratis!