Veckans ord #2 - Eufemism

12.09.2020

Eufemism kanske låter som ett komplicerat begrepp, men om du tänker på det ett par minuter kan du säkert komma på en handfull olika eufemismer som du använder dagligen. En eufemism är ett förskönande ord (grekiskans eu betyder vacker, jämför eufon) som används för att beskriva något som vi upplever som anstötligt, opassande eller skrämmande på ett mer rumsrent eller behagligt sätt. Den kan vara ett ord eller ett uttryck.

Exempel på vanliga eufemismer är: pudra näsan istället för att gå på toaletten; gå bort istället för att dö, eller älskog som synonym till sex.

När man skriver dialog kan det vara värt att hålla eufemismer i minnet. De kan användas när en karaktär vill tala om något som är mycket obehagligt eller mycket personligt. Beroende på karaktärens förhållanden till personen den talar med, och beroende på hur karaktären känner inför ämnet som diskuteras, kan man som författare använda olika former av eufemismer och omskrivningar för att förmedla dessa relationer.

Ett uppenbart exempel skulle vara om en bok följer en familj i krigstid, och sönerna blir inkallade till fronten. Säg att två söner ligger vid fronten, och en dotter samt föräldrarna är kvar hemma. Om då dottern hämtar posten på morgonen och ser i ett brev att hennes bror har dött i fält, kanske hon inte vill visa det för föräldrarna, utan gömmer brevet och tar upp ämnet vid middagen istället. Hennes replik skulle då kunna se ut ungefär såhär:

"Minns ni vad vi sade om att vi skulle be Karl att se till att han kommer hem till jul? Jo, jag tror inte att vi kan göra det. Han är på en annan plats nu, och det är en plats han aldrig kan komma hem ifrån."

Platsen han "aldrig kan komma hem ifrån" är ett liv efter detta, eller dödens rike. Det är uppenbart att dottern menar att hennes bror har dött, utan att hon behöver säga det. Det visar också att hon tycker att ämnet är smärtsamt och inte vill skada sig själv eller föräldrarna mer än nödvändigt genom att säga rakt ut vad som har hänt.

Mer utförliga exempel på hur eufemismer kan användas i dialog kommer jag att lägga upp om ett par veckor under Skrivtips.

Skapa din hemsida gratis!