3 tips för att nya novellförfattare!

21.05.2022

Det var ett tag sedan jag skrev ett inlägg om just noveller, men idag tänkte jag återkomma med några tips specifikt ägnade till dig som inte har skrivit noveller tidigare, eller åtminstone inte några som du har blivit nöjd med. Som alltid är dessa tips inte huggna i sten. Detta är saker som hjälpte mig när jag började skriva noveller och som jag faller tillbaka på när jag inte vet vad jag skall göra med en ny novellidé, men jag följer dem inte alltid slaviskt. Jag hoppas att de kan vara till nytta för dig med!

Tips 1: fokusera på bara en person/relation

Noveller är, till sin natur, korta, vilket innebär att de bör vara mer specifika än romaner. I en roman kan huvudpersonen ha flera viktiga relationer som utvecklas och invecklas under resans gång, och sidokaraktärerna kan ha intressanta relationer till varandra de också, men i en novell kan man inte göra alla dessa personer och relationer rättvisa. Istället bör man fokusera på en relation eller person. I mina "5 tips för att skriva noveller" beskrev jag fördelen med att fokusera på en händelse och ha så få scener som möjligt, och det här tipset bör användas tillsammans med dem.

Att fokusera på person innebär att novellen behandlar en individs psyke på något sätt. Detta kan exempelvis vara personens dåliga självförtroende, upprördhet över en förgången oförrätt eller vilja att bevisa sin kompetens. Vad som händer i novellen bör då visa denna känsla för läsaren, utmana den hos karaktären eller visa vad den kan leda till. Ett exempel är min (dessvärre opublicerade) törnrosanovell, som jag skrev om i detta inlägg, där den trettonde fen är så upprörd av hur hon blev behandlad att hon avsvär sig från ansvar och saboterar en av sina gamla vänners karriär genom att skriva brevet som utgör novellen.

Att fokusera på en relation innebär å andra sidan att man fokuserar på förhållandet mellan två karaktärer. Då kan novellen till exempel visa vad de båda karaktärerna betyder för varandra, tvinga dem att konfrontera en gammal konflikt som de har försökt ignorera, eller låta dem svälja sitt gamla groll för att kunna nå ett gemensamt mål. Ett exempel på en väldigt relationsfokuserad novell är - varning för skamlös reklam - min novell Mina bästa minnen (Bortom Grinden, 2021), som handlar om en pojke som sörjer sin mormor.

Personligen tycker jag att relationer är lättare att skriva om än personer, eftersom det är lättare att generera någon sorts konflikt mellan två personer än det är att förlita sig på en enda karaktär, men det är en smaksak. Många novellförfattare använder en relation för att avslöja de båda parternas karaktär snarare än relationens karaktär. Anton Tjechov gör detta väldigt effektivt i sin novell Damen med hunden, som skildrar hur två människor från helt olika världar påverkar varandra genom sin kärleksaffär.

Tips 2: ge dig själv en övre ordgräns

Om ens mål är att publicera novellen i ett erkänt medium (antologi, tidskrift, ett förlags hemsida) slipper man ofta inte undan ordgränser, av fullt naturliga skäl. Det kan innebära att du inte kan berätta den historia som du ville berätta, om den är så komplex att den kräver stort utrymme för att komma till sin rätt, men jag skulle rekommendera att du börjar med mer småskaliga idéer.

Många, både nya och erfarna, novellförfattare har svårt att begränsa berättelsen till en kort ögonblicksbild. Ordgränser har verkligen hjälpt mig att bekämpa impulsen att lägga till onödig information och överflödiga händelser. Jag tycker mig inte kunna skriva en viss ordgräns som jag anser vara lämplig för varje ny novellförfattare, men jag brukar godtyckligt sätta min gräns runt 3000-4000 ord. På det sättet faller jag inom ramen för många novelltävlingar. Om jag känner för att försöka mig på en mininovell kanske jag sätter gränsen på 800-1000 ord.

Om du väljer att använda det här tipset så vill jag påminna om att det inte är en katastrof om ditt första utkast är över din ordgräns. Du kan redigera bort överflödiga repliker eller beskrivningar och fila på dina formuleringar när du redigerar. Poängen med en ordgräns är att du sätter ett mål för berättelsen och sedan hjälper den i mål genom att skriva och bearbeta den.

Tips 3: fokusera på en känsla/ett fenomen

Medan romaners ton och känsla kan variera från kapitel till kapitel och scen till scen så kommer noveller, tack vare sin småskaliga natur, ofta att falla i en ganska snäv del av det känslomässiga spektrumet. Som ny författare kan man dra nytta av det. Det finns inte utrymme att skildra en människas hela känsloliv eller att visa varje aspekt av en relation. Fokusera istället på en typ av känsla och ett fenomen som spelar på varandra. Jag kommer att ge exempel från mina noveller eftersom jag vet hur jag tänkte när jag skrev och redigerade dem.

Tavlan (2020)

Fenomen: bedrägeri (en kvinna som har bedragit många män och deras familjer och alltid kommit undan med det); känsla: hämndlystnad (en man som försöker återta det som kvinnan stal från honom och hans mor).

Mina bästa minnen (2021)

Fenomen: död (huvudpersonens mormor dog nyligen); känsla: sorg/saknad (huvudpersonen känner att rollen som hans mormor spelade i hans liv inte kan ersättas av någon annan och att han inte längre har någon att anförtro sig åt).


När jag insåg var den emotionella tyngden låg i dessa respektive stycken blev det enklare att redigera dem eftersom jag insåg vilka scener, repliker och beskrivningar som jag borde prioritera för att framställa det jag ville.

Innebär dessa tips att ens första noveller kommer att vara fantastiska? Nej! Kanske blir de jättebra, men troligen kommer de inte att hålla samma standard som det man skriver senare när man är mer erfaren. Det krävs mer än några tips för att lyckas, oavsett vilket arbete man utför. Mina tidiga noveller är förmodligen inte några mästerverk och ju mer jag lär mig desto fler misstag kommer jag att kunna identifiera. Men att hålla de sakerna i minnet, som jag har delat med mig av i detta inlägg, hjälpte mig att färdigställa dem, lära mig något av dem och bli stolt över resultatet, och jag hoppas att det kan hjälpa dig också.

Så lycka till med vad du än skriver - framförallt om det är en novell - och så ses vi på tisdag!

Skapa din hemsida gratis!