Veckans ord #97 - Lund del 1: 900-1600

13.09.2022

Detta blir det första inlägget i min serie om svenska orter! Jag tillbringade större delen av min skoltid i Lund och den staden är och förblir en av de bästa platserna på Jorden, i min mening. Domkyrkan med sina välkända "Lunnapågar", Stadsparken med sina fontäner och observatorium, och den ståtliga Katedralskolan, där jag gick Historieprogrammet, är bara några av de platser som jag alltid besöker när jag är i Skåne.

Men nog om min lokalpatriotism. Lund har en lång och intressant historia. Staden grundades under sent 900-tal och fick tidigt stadsprivilegier, som jag beskrev i detta inlägg. Redan år 1103 blev staden upphöjd till nordiskt ärkebiskopssäte. Den fortsatte att vara ett kyrkligt, och därmed kulturellt, centrum i Norden under medeltiden. Under sin tid under danskt styre fick Lund smeknamnet "Nordens Rom". Knut den Store donerade ett gåvobrev till staden 1085, vilket investerades i uppförandet av en katedral (den numera berömda Domkyrkan) och en katedralskola - samma som jag gick på. Katedralskolan i Lund är Nordens äldsta skola. Det skulle emellertid dröja till år 1145 innan kyrkan invigdes.

Sammanlagt fanns det som mest 27 kyrkor och kloster inom och i omedelbar närhet av stadskärnan. Staden var tätt bebyggd och föll offer för stora bränder under slutet av 1100- och början på 1200-talet, vilket bland annat ledde till omfattande renoveringar av Domkyrkan.

Under en kort period på 1300-talet blev Skåne, och därmed även Lund, svenskt, och staden förblev ett religiöst centrum. Sedan återerövrades området av Danmark, men Lund behöll sin starka ställning. Krig fortsatte att härja området under 1400- och 1500-talet. Medeltidens Lund skildras i appen Medeltidens Lund, skapad av elever från några olika klasser från Historieprogrammet, däribland mig, och några andra elever, lärare och kontakter på Katedralskolan. Den finns att ladda ner gratis för både Apple och Android, och innehåller kort information om olika personer och platser. Den kan till och med ge dig en guidad tur genom staden om du är på besök!

I och med reformationen slogs Lunds religiösa betydelse av brädet. Staden hade varit ett katolskt centrum, inte ett protestantiskt, och på Gustav Vasas befallning revs samtliga kyrkor i staden med undantag för Domkyrkan, Helgeandskyrkan och Klosterkyrkan.

Under 1600-talet hände mycket för Lund. Stadens äldsta apotek, Svanen, upprättades år 1627 och finns kvar den dag som idag är. I och med freden i Roskilde blev Skåne svenskt, men Danmark hade inte gett upp på den värdefulla skånska odlingsmarken och det skånska kriget fortsatte. Innan Skånes öde hade hunnit avgöras grundades Lunds Universitet år 1666. Exakt tio år senare, år 1676, stod det ökända slaget vid Lund, som har gått till historien som det blodigaste slaget som någonsin har utkämpats på svensk mark. Fred slöts mellan Danmark och Sverige 1679, och Skåne hamnade under svenskt styre. Lund återgick till att vara biskopssäte.

Historieprogrammet har gjort ytterligare en app vid namn Slaget vid Lund, som är upplagd på ungefär samma sätt som Medeltidens Lund och som också är gratis att ladda ner. Själv har jag inte varit involverad i det projektet, men den är också fullspäckad av intressant information om staden!

Eftersom Lund är en så gammal stad med sådan rik historia som jag är såpass insatt i har jag delat upp det här inlägget i två delar (och del 1 är redan ovanligt lång). Nästa veckas inlägg kommer att handla om stadens historia från 1700-talet till modern tid. Till dess: lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!