Veckans ord #89 - Yngre indelningsverket

14.06.2022

Det yngre indelningsverket är den rekryteringsform till svenska armén som faktiskt kallades för ett indelningsverk när det var verksamt, till skillnad från det som idag kallas för det "äldre indelningsverket", som jag skrev om i förra veckan. Indelningsverket grundades år 1862 av kung Karl XI.

Grundprincipen är att rusthåll och officerare åtnjöt ett kronohemman (ett boställe med mark att bruka) samt en årlig lön, en så kallad indelning. Ordet indelning härstammar från att en viss del av skatten öronmärktes för att avlöna officerarna och rusthållen, som dessutom skattebefriades eftersom de tillhandahöll manskap till armén. Ett rusthåll var ett hemman som skulle tillhandahålla en fullt utrustad och med häst försedd ryttare, medan ett officershemman skulle tillhandahålla - du gissade rätt! - en officer.

Men armén behövde också fotsoldater, vilket leder oss till det så kallade ständiga knekthållet som tillhandahöll infanteriet. Knekthållet gick på rotering, vilket innebar att större delen av den av jord som inte erhölls av officerare, rusthållare eller ämbetsmän delades in i rotar som omfattade minst två hemman. Varje rote skulle rekrytera, underhålla och vid behov tillhandahålla en knekt, alltså fotsoldat. I underhåll ingick ett torp med brukbar mark. Det innebär alltså att inte varje familj var tvungen att ha en utbildad och tränad soldat, men de skulle medverka till soldatens försörjning och när han dog skulle de rekrytera en ny soldat inom tre månader.

Även om det ständiga knekthållet inte fungerade riktigt som indelningen kallades soldaterna ofta för "indelta" och eftersom de båda systemen försörjde samma krigsmakt under samma tid klumpas de ofta ihop.

Indelningsverket avskaffades först år 1901, då det ersattes med allmän värnplikt. Det finns mycket intressant att säga om värnpliktens uppbyggnad och funktion, men nu känner jag mig lite utbränd vad gäller militaria så nästa vecka blir det ett helt annat ämne. Jag hoppas att du ändå har uppskattat denna lilla historieserie.

Lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!