Veckans ord #86 - Livegenskap

25.05.2022

Livegenskap är en form av slaveri som länge var vanligt förekommande i Europa från och med senmedeltiden till och med upplysningen och industrialiseringen. Det syftade till att binda bönder vid sin jord och därmed vid markägaren, som också de facto blev deras ägare. Livegna (direktöversättning av tyska leibeigene) bönder var tvungna att bo kvar på den bit jord som de hade blivit tilldelade, bruka den och arbeta för godsägaren utan annan kompensation än taket över sitt huvud och maten i sitt förråd.

De enda undantagen var om den livegne dog eller om jordägaren sålde marken. I det senare fallet såldes nämligen bonden med familj tillsammans med marken de bebodde, precis som i varje annan form av slavhandel.

Livegenskap är inte att förväxla med torparskap (nästa veckas ord!) eller det före världskrigen vanligt förekommande sättet att betala tjänstefolk med mat, husrum och kläder och inte mer pengar än litet fickpengar. Varken torpare eller tjänstefolk ägdes rent personligen av sina husbönder och kunde i teorin lämna när som helst. Naturligtvis kunde det finnas ekonomiska, praktiska, emotionella och kontraktsmässiga skäl som hindrade dem, men inga legala. Jag vill också påpeka att det i en tid utan allmänt spridd läs- och skrivkunnighet var mycket ovanligt med skrivna kontrakt, så de flesta överenskommelser träffades muntligt.

Även om livegenskapen spred sig över i stort sett hela Europa på bara hundra år så infördes den aldrig i Sverige, även om vissa godsägare förespråkade det vid olika tillfällen. Kombinerat med faktum att träldom (slaveri) förbjöds i Sverige redan på 1300-talet gör det vårt långa land till ett av de första länderna att förbjuda alla formella former av slaveri. Det innebär dock inte, som den kände historikern Dick Harrison ofta påpekar, att slaveri inte förekommer inom våra gränser. Människohandel har alltid försiggått på den svarta marknaden och det har inte ändrats bara för att vi bytte millennium.

Det var ett dystert sätt att avsluta veckans inlägg, men ni kan iallafall se fram emot det lite muntrare ämnet torpare nästa vecka, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!