Veckans ord #84 - Patologi/Patologisering

10.05.2022

Patologi (från grekiska pathos; "lidande", och logi; "lära" eller "vetenskap") betyder kort och gott läran om sjukdomar. Detta inbegriper sjukdomars orsaker, utveckling och konsekvenser, t.ex. i form av följdsjukdomar eller ärr. Patologin har underkategorier i form av bland annat psykopatologi; läran om psykiska sjukdomar.

Men som med så många andra substantiv har det ett tillhörande adjektiv (patologisk = sjuklig) och en verbifiering; patologisering. Att patologisera något innebär att sjukdomsförklara det även om det inte är sjukligt. Ett enkelt exempel är homosexuella relationer, som avkriminaliserades men patologiserades - sjukdomsförklarades - år 1944, för att sedan (tack och lov) depatologiseras (friskförklaras) år 1979. Ett mer modernt exempel är att vissa diagnoser i stil med ADHD ibland - i min erfarenhet - patologiseras genom att behandlas som ett grundläggande fel snarare än som en annan typ av neurologiska förutsättningar som ibland krockar med samhällets funktioner och förväntningar.

För övrigt är "substantiv + -ering" en vanlig ordbildning för att beskriva att omvandla något som inte hör till substantivet till något som är associerat med det. Ett exempel är politisering. Jag tror att många kan hålla med om att mycket i vårt moderna samhälle blir politiserat, inte minst på det kulturella området.

And on that happy note: Lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!