Veckans ord #80 - Truism

13.04.2022

En truism är ett uttalande som är så uppenbart och allmänt accepterat som sant (jfr true) att det är ointressant eller överflödigt. Ett exempel är någon variant av att "mod är granne med dumdristighet". Visst finns det folk som skulle argumentera för att konceptet dumdristighet är olikt konceptet mod, framför allt på en moralisk nivå, men det är allmänt accepterat att en modig handling, precis som en dum handling, utgörs av att man utför eller utsätter sig för något trots kunskap om de potentiellt besvärande konsekvenserna.

Därmed inte sagt att truismer aldrig bör uttalas. De har ofta ett retoriskt värde tack vare att "alla" förstår och accepterar dem som sanna. Säg till exempel att person A säger något mycket kontroversiellt i en grupp människor med ganska radikala åsikter som skiljer sig från A:s. A kanske säger att bidragsfusk är värre än skatteflykt i en grupp socialister av det mer radikala slaget, eller att skatteflykt i ett land som Sverige är oförlåtligt i en grupp av djupt övertygade libertarianer.

Oavsett vilket av scenarierna det gäller kan vi säga att detta ledde till en högljudd diskussion där A blev kallad alla möjliga skällsord så att hon till sist inte orkade försvara sig, även om person B satt i samma rum och hörde A säga det hon sade och i hemlighet höll med henne. Säg att han går hem senare samma dag, talar med sina föräldrar och säger att han sympatiserar med henne men tycker att det var dumt av henne att säga vad hon sade i det sällskapet. Då kanske hans föräldrar säger: "Ja, men tänk på att dumdristighet är granne med mod".

I det fallet har den i sig ganska okontroversiella truismen möjliggjort ett mycket mer kontroversiellt uttalande, nämligen att det var modigt (och därigenom, underförstått, bra) av A att säga vad hon tyckte trots att hennes omgivning inte gillade att höra det. Det är ett mer meningsfullt uttalande eftersom vissa inte kommer att hålla med om det utan föredrar att vara passiva eller rentav oärliga för att behålla den goda stämningen och inte skada sina relationer.

Detsamma vore sant i det omvända fallet. Om B hade beundrat A och sagt att han önskade att han var lika modig som hon hade hans föräldrar kunnat påminna honom om att detta mod var granne med dumdristighet och därigenom antyda att det var olämpligt. Det funkar åt båda hållen!

Och med det sagt: lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!