Veckans ord #78 - Synergi

29.03.2022

Synergi eller synergism är ett begrepp som används inom både biologi och ekonomi. Ordet härstammar från grekiska syn = samman, och ergon = arbete, och betyder alltså samarbete. Det betyder att effekten av samarbetet är större än summan av dess delar.

I biologi innebär det att man kan kombinera två gifter eller två typer av medicin för att uppnå en mer än dubbelt så stark effekt som man skulle få av var och en av dem för sig. Ett exempel är att paracetamol och ibuprofen - som var för sig är effektivt smärtlindrande - kan kombineras för att fördriva den mest envetna huvudvärk. Riktigt hur det fungerar vet jag inte, men det är ett väl undersökt samband. Det fungerar inte på all huvudvärk, men det är definitivt effektivt mot mycket. (Men testa det inte innan du har tagit reda på hur stor dos du bör ta!)

I ekonomiska sammanhang innebär synergi att två avdelningar av ett företag, eller två företag i en koncern, eller två fristående företag, börjar samarbeta för att uppnå bättre resultat än vad de hade kunnat göra var för sig. Till exempel kan ett stort samarbete ha en mycket effektiv produktionsavdelning, en utmärkt försäljningsavdelning och en exemplarisk inköpsavdelning och därför gå med god vinst, men om dessa tre avdelning börjar arbeta tvärfunktionellt för att kombinera säljarens kunskap om företagets marknadsandelar och potentiella kunder med produktionens tillverkningsexpertis och inköparens kunskap om leverantörsmarknaden kan deras gemensamma, symbiotiska ansträngningar generera ännu bättre resultat.

Och med detta sagt: Lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!