Veckans ord #72 - Predikatsfyllnad

18.01.2022

Det är ingen hemlighet för mina regelbundna läsare att jag tycker att den svenska skolans grammatikundervisning lämnar åtskilligt övrigt att önska. En av de saker som jag alltid har fått väl förklarad för mig, men som jag ändå vet många som inte förstår sig på, är predikatsfyllnader.

Predikatsfyllnaden är en satsdel som intar samma plats i satsen som ett direkt objekt, men som inte räknas som objekt på grund av vilket predikat (verb) det hänger ihop med. Verben vara, bliva, heta och kallas följes av predikatsfyllnad eftersom de så att säga inte kan stå på egna ben.

Man kan inte bara säga: "Jag blir" och inte förmedla vad man blir. Då blir satsen ofullständig och saknar betydelse. I stället skall man fylla i predikatet med en specifikation, t.ex.: "Jag blir kall". Kall blir i det här fallet en predikatsfyllnad eftersom det hör ihop med satsens predikat. På samma sätt blir mitt namn en predikatsfyllnad om jag säger att "jag heter Sigrid". Om jag skulle berätta om ett av mina smeknamn skulle jag kunna säga att "jag kallas för Sickan", varvid Sickan i så fall blir ett predikat.

Det var dagens lilla grammatiklektion och veckans ord! Lycka till med vad du än skriver, glöm inte att kolla grammatiken, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!