Veckans ord #70 - Dispositiva lagar

04.01.2022

Vissa lagar är bindande, det vill säga att de alltid gäller i förekommande fall. Till exempel skall order från en militärt överordnad åtlydas av hans underordnade; det är inte förhandlingsbart. Jag tror att det är den uppfattningen som många människor har om lagar i allmänhet; att de alltid är giltiga, men det stämmer inte alltid. Vissa lagar är nämligen dispositiva, vilket innebär att de gäller om inget annat har sagts.

Ett exempel på en dispositiv lag är Avtalslagen. Det är inte så konstigt, om man tänker efter, för avtal är till sin natur förhandlingsbara. De flesta villkor är uppe för diskussion och kan ta sig nästan vilka uttryck som helst (såvida de inte bryter andra lagar; man får exempelvis inte teckna avtal om att råna en bank) så länge som alla inblandade parter har kommit överens på ett hederligt och frivilligt sätt. Om en part har tvingats genom övergrepp, olaga hot eller bedrägeri kan avtalet ogiltigförklaras, men så länge processen går rätt till kan man förhandla om sådant som beskrivs i Avtalslagen.

Ta till exempel acceptfristen; tiden som man har på sig att acceptera eller avslå ett anbud, även kallat offert. I avtalslagen anges hur man skall räkna ut en skälig acceptfrist, beroende på när anbudet ges, vad det gäller och hur lång betänketid som kan anses rimlig innan man bestämmer sig för att acceptera eller förkasta erbjudandet. Men om anbudsgivaren skriver att den potentiella motparten har 10 arbetsdagar på sig att svara så gäller det i lagens ställe, även om den legalt skäliga acceptfristen skulle beräknas till bara en vecka.

Det var det om dispositiva lagar! Det begreppet dyker upp med jämna mellanrum på min utbildning, så jag tänkte att jag skulle dela med mig av det. Lycka till med vad du än skriver och så ses vi på fredag!

Skapa din hemsida gratis!