Veckans ord #66 - Force majeure

07.12.2021

Force majeure är ett franskt begrepp som ordagrant betyder större kraft. På svenska används det framförallt inom juridiken, där det beskriver en oförutsägbar, övermäktig eller ohanterlig händelse orsakad av yttre omständigheter, det vill säga av någon annan/något annat än en av avtalsparterna. Exempel på force majeure är krig, naturkatastrofer, stöld eller bränder.

Om ett fall av force majeure drabbar någondera avtalsparten så att ifrågavarande inte kan uppfylla sin del av avtalet (till exempel om leverantörens lager har blivit översvämmat eller om elnätet har slagits ut så att köparen inte kan överföra sin betalning) följer inga rättsliga påföljder. Detta eftersom den drabbade avtalsparten inte anses ansvarig för att den inte har kunnat hålla sitt löfte enligt avtalet, och att det därför inte kan räknas som avtalsbrott.

Force majeure används dock också i dagligt tal för att ursäkta, förklara eller rättfärdiga ett beteende. Till exempel kunde det hända att jag kom försent till skolan när jag dagspendlade, och då kunde jag ursäkta min halvtimmes försening med att jag hade drabbats av force majeure i form av Skånetrafiken. Jag tror inte att en enda pendlare skulle säga emot att pendeltågens nycker inte är en övermäktig, oförutsägbar kraft.

Skapa din hemsida gratis!