Veckans ord #6 - Allusion 1/2

29.09.2020

Nej, titeln ljuger inte. Jag har så mycket att säga om allusioner att jag kommer att tillägna dem hela två inlägg. En allusion är en hänvisning till en allmänt känd text, händelse eller möjligen ett uttalande. Givetvis kan man också alludera till något som ytterst få personer känner till, men då fyller inte allusionen sitt syfte, nämligen att förstärka berättelsen med hjälp av andra, lätt igenkännliga historier eller situationer. Den är en av de vanligaste litterära teknikerna, och så vanlig att vi ofta inte ens reflekterar över hur ofta den förekommer.

Varför alludera?

Att allusionen är så populär är inte konstigt. Genom att hänvisa till någonting som redan är inbäddat i det allmänna medvetandet kan man som författare förstärka sitt egna budskap. Säg att du skriver en stridsscen där dina protagonister skall försvara ett slott som är omgärdat av en vallgrav med ett par broar som de enda kopplingarna till det omkringliggande landet. Då kan du låta ett av befälen ryta "Släpp ingen jävel över bron!"

Utan att veta exakt vem som läser detta kan jag svära på att majoriteten av er känner igen denna fras, även om ni inte vet varifrån den kommer. Att man inte skall släppa en jävel över bron är något som jag har hört hela mitt liv, men det dröjde till i somras innan jag lärde mig varifrån det härstammar, nämligen den finske nationalskalden Johan Ludvig Runebergs dikt Sven Duva, från diktsamlingen Fänrik Ståls sägner. Men jag har hört den i så många sammanhang att jag betraktade den som ett stående uttryck snarare än ett citat.

Att citatet härstammar från en ganska känslosam krigsdikt kan i det här fallet förstärka scenens emotionella intryck.

Vad är en allusion och vad är det inte?

Här är det viktigt att påpeka skillnaden mellan en allusion och ett direkt citat eller direkt hänvisning. Allusionen är ett artistiskt knep, och måste varken hänvisas eller förklaras. Faktum är att om man börjar förklara sin allusion, varifrån den kommer och hur den hänger ihop med berättelsen, så försvinner dess syfte.

En allusion är inte heller detsamma som en analogi. Analogin, som kommer att få sin egna vecka så småningom, är en parallell till en händelse eller ett scenario, medan en allusion "bara" tar en aspekt, ofta en ganska liten, från ett annat verk och inkorporerar den.

Missa inte nästa vecka, då jag kommer att gå igenom olika former av allusioner och ger exempel på hur de kan användas!

Skapa din hemsida gratis!