Veckans ord #58 - Akvaponi

28.09.2021

Akvaponi är en viss form av odling, nämligen ett slutet kretslopp i vilket både växter och fisk odlas för konsumtion. Ett slutet kretslopp innebär att den näring och det vatten som används i odlingen cirkulerar till andra delar av odlingen utan att släppas ut i omgivningen, samtidigt som så lite som möjligt tillförs utifrån. I en akvaponisk odling konsumerar fiskarna växtrester och vattnet cirkulerar mellan fiskodlingen och vattenodlingen.

Akvaponisk odling är en ung och växande industri, som folk har börjat få upp ögonen för världen över och som flera länder har börjat satsa på. I år, 2021, startade Sveriges första utbildning i akvaponi via Yrkeshögskolan. I den utbildningen ingår att lära sig att sköta matväxterna och fiskarna, inklusive sjukdomsbehandling och skörd respektive (human) slakt.

Anläggningarna som krävs för att odla fisk och växter tillsammans i slutna kretslopp är dyra, så varifrån kommer den växande förtjusningen i just denna form av odling? Jo, därför att den är både miljövänlig och tålig. Eftersom näringen stannar i kretsloppet minskar risken för övergödning betydligt samtidigt som nästan inga materiella resurser behövs efter anläggningen och de resurser som faktiskt förbrukas inte går till spillo genom att regna eller ånga bort. Av samma anledningar spelar väder- och klimatförändringar ingen större roll för akvaponiska anläggningar; de har ett eget mikroklimat som inte direkt påverkas av det yttre klimatet.

Jag skulle rekommendera att du läser vidare om akvaponi på andra hemsidor! Det är ett fascinerande koncept som jag personligen tror kommer att bli mer relevant - och mer raffinerat och effektivt - i framtiden.

Skapa din hemsida gratis!