Veckans ord #57 - Nyckeltal

21.09.2021

Jag beklagar att jag skriver om ett så torrt ekonomiskt begrepp veckan efter att ha skrivit om något så klickvänligt som sexmästare, men jag skall skriva en tenta om företagsekonomi denna vecka så det här är vad jag för tillfället har på hjärnan.

Ett nyckeltal är ett sätt att mäta hur bra ett företags ekonomi är. Nyckeltalen räknas ut i bokslutet, då företaget redovisar varenda affärshändelse under det senaste året. De mäter, närmare bestämt, lönsamheten, likviditeten eller det finansiella läget.

Lönsamhetsnyckeltalen, till exempel soliditet eller räntabilitet, mäter hur pass bra företaget omsätter sina resurser i intäkter, det vill säga hur stor vinst företaget gör i förhållande till hur mycket pengar det satsar i verksamheten. Likviditetsnyckeltalen, till exempel balanslikviditet, mäter företagets förmåga att betala skulder på kort sikt. Som den andra sidan av det myntet mäter finansiella nyckeltal hur kapabelt företaget är att betala skulder på lång sikt.

Sammanfattningsvis kan man säga att lönsamhetsnyckeltalen mäter hur bra företaget har gjort ifrån sig under det senaste året medan nyckeltalen för likviditet och finansiering indikerar hur företagets framtid kan se ut.

Lycka till om du också har en tenta på väg, och så återkommer jag på lördag!

Skapa din hemsida gratis!