Veckans ord #50 - Intersexualitet

03.08.2021

Intersexualitet är ett paraplybegrepp för människor som biologiskt och anatomiskt faller emellan manligt och kvinnligt. Ordet betyder i sig mellan kön. I förra veckans ord skrev jag om Klinefelters syndrom, som utgör en form av intersexualitet, nämligen att kromosomuppsättningen hos en person som klassas som man är atypisk. Vanligen innebär det att mannen föds med två X-kromosomer och en Y-kromosom, men ibland förekommer även uppsättningarna XXXY eller XXYY. Vanligen tar det sig "bara" uttryck i form av fullständig eller nästan fullständig sterilitet, men vissa som föds med Klinefelters syndrom genomgår en kvinnlig pubertet och/eller har ambiguösa yttre könsorgan.

Det finns naturligtvis andra syndrom som kan leda till atypiska uppsättningar av könskromosomer, men intersexualitet kan uppstå på andra nivåer än den kromosomala. Till exempel finns det människor som föds med gonodal intersexualism, vilket innebär att könskörtlarna eller könsorganen inte är fullt utvecklade eller har utvecklats åt "båda hållen". Exempel på detta är hypospadi respektive klitorisförstoring.

En annan typ av intersexualitet är AIS, eller Androgenokänslighetssyndrom, vilket innebär att kroppen inte tar upp androgena (manliga) könshormon, till exempel testosteron, även om den producerar dem. I extrema fall kan det leda till att barnet föds med kvinnliga könsorgan och att kroppen utvecklas på ett för kvinnor typiskt sätt, även om personen ifråga har inre testiklar snarare än äggstockar och helt saknar livmoder. I detta ganska sällsynta, enligt mig mycket intressanta, fall upptäcktes avvikelsen inte förrän flickan ifråga inte kom i puberteten i den förväntade åldern.

Intersexualitet är således ett mycket brett ämne, som inkorporerar många fler avvikelser än jag kan sammanfatta om jag vill hålla det här inlägget kortare än en kandidatuppsats. Det finns så många faktorer som avgör människans kön att det finns hundratals olika kombinationer av könstypiska attribut! Kromosomerna, könskörtlarna, de primära och sekundära könsattributen, hormonbalansen ... det biologiska könet är ett brett spektrum; en gråskala snarare än en svartvit dikotomi. Och då har vi inte ens börjat med det psykiska könet!

Men man kan ju fråga sig om inte psyket skall räknas till biologin? Det är trots allt hormoner och elektriska impulser som utgör våra tankar och känslor. Visst är det fascinerande?

Apropå vad som avgör ens kön vill jag påpeka att transsexualitet inte är detsamma som intersexualitet. Transsexualitet innebär att ens psykiska kön, även kallat könsidentitet, inte stämmer överens med ens fysiska könsattribut. Som alla avvikelser jag beskrev ovan illustrerar, finns det åtskilliga personer som faller mellan manligt och kvinnligt, men det brukar trots allt finnas en tillräckligt stor övervikt av manliga eller kvinnliga attribut som gör att läkarkåren och samhället betraktar en person som man eller kvinna.

Transsexualitet uppstår när ens övervägande fysiska attribut och sättet man blir behandlad ger ett visst kön vid handen, medan ens självbild, tankar och erfarenheter ger en annan bild. När uppfattningarna krockar upplever många transsexuella könsdysfori, men det är ett begrepp vi återkommer till senare. Poängen är att inter- och transsexualitet kan överlappa, men inte måste vara samma sak.

Skapa din hemsida gratis!