Veckans ord #5 - Tjechovs pistol

22.09.2020

Den ryske 1800-talsförfattaren Anton Tjechov hade mycket att säga om den skönlitterära skrivkonsten. En av hans principer, som har blivit vidare känd än något av hans litterära verk, går ut på att allt som introduceras i början av en berättelse skall vara relevant för handlingen på något sätt.

För att illustrera detta gav han följande exempel (som jag har tagit mig friheten att översätta till svenska):

"Om du hänger en pistol på väggen i första akten måste den avfyras i nästa akt. Om den inte avfyras skall den inte hänga där."

Därav namnet. Tjechovs pistol är numera ett av de oftast upprepade råden som författare får. Innebär det att det alltid skall tillämpas? Inte nödvändigtvis. Lite tips på hur man kan använda Tjechovs pistol som ett effektivt verktyg kommer på fredag!

Skapa din hemsida gratis!