Veckans ord #48 - Ateism

21.07.2021

Det är vanligt att förväxla ateism med en avsaknad av religion, men det är inte helt korrekt. Det finns nämligen flera ateistiska religioner. Ordet ateism är en kombination av prefixet a, som är en negation, och begreppet teism, "gudstro". En ateist är en person som inte tror på någon gudomlig kraft, och en ateistisk religion är en religion som saknar gudar.

Ett känt exempel på en ateistisk religion är buddhismen. Även om Buddha är en vördad och central person i religionen är han inte en gud; han var enligt legenden en vanlig människa som ägnade sitt liv åt personlig upplysning. Han besatt inte övermänskliga krafter och hade ingen särskild makt över andras liv. Buddhismen är fortfarande en religion, eftersom den innehåller livsstilsfilosofiska regler, morallära och teorier om livets natur, men är ändå ateistisk eftersom den inte involverar en gud.

Att man ofta likställer ateism med areligiositet beror förmodligen på att de religioner som dominerar Västvärlden, invandrare till densamma och dess religiösa debatt är de tre abrahamitiska religionerna; judendom, kristendom och islam. Alla dessa är monoteistiska religioner, alltså religioner med en gudomlig enhet. En avsaknad av gudstro har alltså länge inneburit detsamma som avsaknad av tro i största allmänhet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en ateist inte bara är någon som inte bekänner sig till någon religion, utan en person som inte alls tror på en gudomlig existens.

Skapa din hemsida gratis!