Veckans ord #47 - Omivorer

12.07.2021

I likhet med det mesta annat som handlar om biologi härstammar begreppet omnivor från latinet. Omni betyder "allt/alla/all-" medan vorus är en avledning från vorare, som betyder "sluka". En omnivor är således en allätare. Det innebär emellertid inte att en omnivor äter precis allt - inga varelser livnär sig på granit eller arsenik - utan att den kan äta både det som härstammar från växtriket och det som härstammar från djurriket.

Människan är en omnivor. Om vi lever "naturligt" äter vi både vegetabilier och animalier och vi behöver ämnen som vi bara kan tillgodogöra oss från den ena eller den andra typen av föda. Visst finns det människor som helt utesluter animaliska produkter och som då kallas veganer, men de behöver ofta antingen kosttillskott eller mycket specifika växtprodukter för att få i sig de proteiner och vitaminer som nästan bara finns i animalisk mat. Jag har aldrig hört talas om någon som utesluter alla vegetabilier ur sin kost, men jag gissar att det skulle vara desto svårare att ersätta vegetarisk näring än animalisk.

Andra exempel på omnivorer, eller allätare, är grisar (vilket har bidragit till att göra dem så populära; det är inte svårt att hålla dem vid liv eftersom de kan smälta nästan vad som helst!) och brunbjörnar. Brunbjörnen är lite lustig i sammanhanget eftersom den växlar mellan att under hösten äta framförallt bär och annan växtlighet medan under den magra våren främst jaga och äta andra djur. Precis som människan är den alltså ett rovdjur även om den också kan, och behöver, äta växter.

Skapa din hemsida gratis!