Veckans ord #38 - LKG-spalt

12.05.2021

LKG-spalt står för Läpp-/Käk-/Gomspalt och är en är en av de vanligaste missbildningarna. I äldre texter och i dagligt tal kan den omnämnas som harmynthet. Den upptäcks antingen vid ultraljudsundersökningar eller vid födseln. Spalten uppstår på grund av att ansiktet inte vuxit ihop hela vägen under utvecklingen, så att antingen överläppen, käken, gommen eller en kombination av de tre är kluven. Varför den uppstår är inte helt säkert, men den kan tänkas vara ärftlig. Ibland märks spalten bara som ett litet hack i läppen, men i vissa fall kan den gå upp till näsan, som då också tenderar att bli sned eller ojämn.

Det som påverkas, förutom barnets utseende, är framförallt möjligheterna att amma barnet. Den som föds med gomspalt kan ha svårt att suga och svälja. Hos BB i Sverige får föräldrarna i så fall en flaska med en särskild mjuk napp som skall göra det enklare för barnet att suga. För övrigt kan barn med LKG-spalt ha problem med hörsel, tal och ätning, beroende på var spalten sitter och hur djup den är.

I Sverige opereras läpp- och gomspalt normalt sett inom barnets två första levnadsår, medan käkspalt ofta opereras när barnet är omkring 8-10 år gammalt. Ibland måste ytterligare en operation genomföras i tonåren för att förbättra bettet, men det är inte särskilt vanligt. Man kan också behöva operera svalget för att förbättra talförmågan.

Efter operationen av en spalt i läppen behåller barnet oftast ett ärr, men det bleknar givetvis med tiden och operationerna brukar leda till goda resultat. När LKG-spalten är färdigopererad bör barnet kunna lära sig att tala obehindrat, även om vissa behöver hjälp från en talpedagog.

Skapa din hemsida gratis!