Veckans ord #28 - Kommunion

02.03.2021

Kommunionen är en ritual inom den katolska kyrkan som ungefär motsvarar den protestantiska nattvarden. Den utgörs av att kommunikanten mottar Kristi kropp (oblaten) och blod (vinet) under mässan. Detta kan kommunikanten göra stående eller knäböjande; viktigast är att han eller hon säger "Amen" när prästen benämner oblaten som Kristi kropp och vinet som Kristi blod. Under vissa omständigheter kan kommunikanten eller prästen välja enbart "kroppen" eller "blodet", exempelvis om kommunikanten är glutenintolerant och inte vill äta brödet.

Det som framförallt skiljer kommunionen från nattvarden är att vem som helst som deltar i mässan ifråga är välkommen att ta emot nattvard, medan endast den som har genomgått rätt utbildning får kommunion. Med undantag för folk som konverterar till katolicism senare i livet får en katolik vanligen sin första kommunion vid 8-9 års ålder. Dessförinnan måste han eller hon ha genomgått en minst ett år lång religiös utbildning (enligt vad katolskakyrkan.se skriver om saken).

Första kommunion är inte att förväxla med konfirmationen, som är en helt annan högtid och inträffar ett antal år senare i barnets liv. Den kommer kanske att få ett eget inlägg om ett tag, men det är då det.

Skapa din hemsida gratis!