Veckans ord #23 - Ungkarl/ungmö

26.01.2021

Nej, det handlar inte om ålder, i alla fall inte som vi förstår det idag. En ungkarl kan vara 90 år gammal, och en kvinna kan gå in pension som ungmö. En ungkarl är en ogift man och en ungmö är en ogift kvinna. Det räknas dock bara om man aldrig har varit gift. Har man skilt sig är man inte längre en ungkarl eller ungmö.

Det jag menade med ålder "som vi förstår det idag" är att vi i vårt moderna samhälle räknar ålder i tid (närmare bestämt antal levnadsår), vilket inte alltid har varit fallet. Ibland har man bara räknat antalet överlevda vårar, snarare än exakta datum, eller så har man räknat olika "milstolpar". Till exempel har man räknat sådant som konformationen som "Steget" med stort S in i vuxenvärlden. Andra milstolpar skulle kunna vara att räknas som vuxen just när man har gift sig.

Den typen av markör skulle inte fungera speciellt bra idag, då många personer inte gifter sig, och åldern vid vilken man gifter sig varierar så mycket. Dessutom slutar många giftermål i skilsmässa, med eller utan barn. Och även om giftermål fortfarande är mycket vanligt är det inte längre en förutsättning för att bilda familj, eller en garanti för att man kommer att göra det.

När ord som ungkarl och ungmö bildades räknar jag med att man tänkte på familjebildning.* Väldigt mycket av en genomsnittlig människas vuxna liv handlade nämligen fram till för cirka 100 år sedan om att bilda och föda en familj, så det är ganska rimligt att man räknade familjens "start", alltså vigseln, som starten på vuxenlivet.


*OBS! Detta är min tolkning. Har du en annan idé så får du gärna lämna en kommentar!

Skapa din hemsida gratis!