Veckans ord #18 - Tautologi

22.12.2020
Kallas även "kaka på kaka". En tautologi är ett ord eller en fras som säger samma sak mer än en gång. Det måste inte vara två svenska synonymer, utan kan vara samma ord på olika språk, till exempel "chaite". Chai och te är samma sak.

En annan variant av tautologi är en kombination av adjektiv och substantiv, till exempel "gratis gåva". Poängen med en gåva är ju att man inte betalar för den, så adjektivet "gratis" säger inget.

Vanligtvis är tautologier överflödiga eller till och med dåliga för språket, så jag tycker att det är viktigt att känna till dem så att man vet vad man bör undvika. De kan få språket att verka oöverlagt och klumpigt, så jag skulle uppmuntra alla att hålla utkik i skönlitterära texter, talmanuskript efter tautologier att radera. God jul i förtid!

Skapa din hemsida gratis!