Veckans ord #147 - Rubrik

03.07.2024

I dagens svenska är en rubrik en överskrift som skall sammanfatta eller presentera ett kommande stycke text. Men som så många andra ord har rubriken ett mindre känt ursprung. Ordet härleds från latinska rubus, alltså röd.

I romersk skrift skilde man inte ord åt med mellanslag utan med punkter, och man undvek radbrytningar eftersom skrivytan var värdefull. Det var alltså annat än textens storlek och placering som indikerade dess betydelse.

Nya sektioner av längre texter inleddes ofta med några få ord skriven med rubica, det vill säga en röd krita. Den röda färgen fyllde samma funktion som den moderna större storleken, fetare stilen och större avståndet; nämligen att dra läsarens uppmärksamhet till sig.

Den röda rubriken kan man inte bara se spår av i handskrift, utan i böcker och skrifter tryckta under tryckkonstens barndom. Ännu vid förra sekelskiftet var det inte ovanligt att rubriken var just röd, eller att det inledande ordet i ett nytt kapitel var rött.

Lycka till med vad du än skriver, med eller utan röd rubrik, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!