Veckans ord #138 - ERP-system

06.02.2024

ERP står för Enterprise Resource Planning (ungefär: resursplanering för företag). Begreppet syftar på ett program som har konstruerats för att hantera ett företags bokföring, inköp, projektledning, leveranskedjor, med mera. En komplett ERP-uppsättning hjälper också till att planera, budgetera, förutsäga och rapportera en organisations ekonomiska resultat.

Till fördelarna med kompletta ERP-system hör att de tillhandahåller ett dataflöde mellan olika företagsprocesser, till exempel lagda inköpsordrar och logistiken för den leverans som de avser. En annan fördel är att de spårar data som har överförts mellan olika processer i företaget och förebygger dubletter.

Det finns många ERP-system som används inom både offentlig och privat sektor. Inom den privata sektorn arbetar många företag i exempelvis SAP (förkortat från sitt urpsrungliga namn System Analysis Program Development) eller Monitor ERP. Sådana system kommer du förmodligen i kontakt med om du någonsin blir eller har varit verksam inom affärslivet.

Och med det sagt: lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!