Veckans ord #137 - Flourimeter

16.01.2024

Häromsistens trillade jag ner i ett kaninhål genom att börja läsa om fluorescenta stenar. Då upptäckte jag ett för mig tidigare okänt instrument: flourimetern. En fluorimeter används för att mäta fluorescens, det vill säga förmågan hos ett ämne att absorbera ljus vid en viss våglängd och utstråla ljus vid en längre våglängd. Det utstrålade ljuset kan ha en annan färg eller nyans än det absorberade ljuset på grund av den förlängda våglängden.

Typiskt sett använder flourimetern en ljuskälla för att skicka in ljus i ett prov. Om provet innehåller ämnen som kan fluorescera, kommer dessa ämnen att absorbera ljuset och sedan utsöndra ljus självt. Det emitterade ljuset mäts sedan av en fotodetektor, som kvantifierar den fluorescerande aktiviteten i provet.

Fluorimetern må inte vara allmänt känd, men den används inom flera vetenskapliga discipliner, såsom biokemi, kemi, molekylärbiologi och miljövetenskap, där flourescens är ett relevant ämne att studera.

Och med det sagt: lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!