Veckans ord #133 - Oligopol

12.12.2023

Oligopol (av grekiska oligo (få) och polein (sälja)) är en marknadsstruktur som vi ofta interagerar med, men som inte är lika allmänt omtalad som den fria marknaden eller monopolmarknader. Oligopol innebär att en bransch domineras av få och ofta stora företag. Till skillnad från monopolet har oligopolet en viss konkurrens mellan sina parter och därmed sin prissättning, och till skillnad från den fria marknaden, som har god konkurrens och där ingen aktör ensam kan avgöra prissättningen.

Företag på oligopolmarknader är medvetna om varandras beslut och agerar i enlighet med därmed. När ett företag i en oligopolmarknad fattar strategiska beslut, som att ändra priser eller lansera nya produkter, kan detta ha en direkt påverkan på de andra företagen inom branschen. Dessa kan i sin tur "hämnas" genom att påverka marknaden på ett sätt som missgynnar ens eget företag. Detta kan leda till nära samarbeten mellan företagen, ibland i så hög utsträckning att förhållandet mellan konsumenten och producenten kan likna förhållandet på en monopolmarknad.

Ett exempel på en internationell oligopolmarknad som vi nog alla har stött på i vår vardag är datorindustrin. Om man ser till hårdvaran är det företag som Apple, Samsung och Dell som dominerar. Ytterligare ett exempel är bilindustrin, där bland andra Toyota, Volvo, BMW och Ford avgör stora delar av prissättningen och villkoren för företag, leverantörer och slutkonsumenter.

Och med det sagt: lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!